В традиционните най-заможни двойки жената не работи. И това не е добра новина.

| от MamaMia |


Мъжете са единствените носители на средства в повече от половината най-заможни двойки. По-конкретно това се отнася за хетеросексуалните двойки. Под „най-заможни“ или „супербогати“ се имат предвид тези в горния 1% от домакинствата. Ново проучване на Fortune показва, че жените в тези двойки не са наети по трудово правоотношение, нито упражняват частна форма на труд. Това е два пъти повече в сравнение с по-малко заможните хетеросексуални двойки. Изводите се отнасят до САЩ, но тенденцията се наблюдава като цяло в западните страни.

Конкретното проучване покрива данни за потребителските финанси от 30 години назад, от 1989 до 2019 г., съгласно Федералния резерв на САЩ. Разглежда се как двойките разпределят работата помежду си, с фокус върху три различни „заможни“ групи. А именно супербогатите, просто богатите и горната средна класа.

Вижте още: За четири години се превърна в крипто милиардер, а после загуби почти цялото си богатство за ден

За да добиете по-добра представа за колко пари говорим и за изключителните различия между тези групи, нека споменем, че супербогатите двойки в САЩ са имали средно нетно състояние от 17,6 милиона щатски долара през 2019 г. Това се сравнява с 2,3 милиона долара за богатите двойки – тези в следващите 9% от разпределението на богатството. И съответно със 796 000 долара за горната средна класа, която съставлява следващите 10%. Последната група включва останалите 80% със средно богатство от едва 67 000 долара.

Установено е, че през 2019 г. 53% от тези най-заможни двойки са имали формат на взаимоотношения, при които жената не работи.

За сравнение – така е при 27% от богатите двойки, 20% от двойките от горната част на средната класа и 26% от двойките с по-ниски доходи.

От друга страна, само при 28% от супербогатите двойки мъжът и жената работят на пълен работен ден. В останалите три групи това се отнася съоветно за съответно 51%, 61% и 50% от мъжете и жените.

Разглеждането на данните във времето е показателно. Докато делът на двойките, в които само мъжът е работил, леко е намалял през последните 30 години за другите групи, той остава висок сред разглежданите най-заможни двойки.

Тенденцията единствено мъжът да издържа двойката/семейството при супербогатите е симптом на рязко класово и полово икономическо неравенство.

Нарастващото класово неравенство между супер богатите и всички останали се подхранва от доходите и богатството на шепа мъже. И тези доходи и богатства нарастват експоненциално в сравнение с имуществата на всички останали.

Жените са постигнали безспорен напредък в навлизането във високоплатени професионални поприща. Стъкленият таван – или може би по-подходящо за случая, диамантеният таван – все още си стои непокътнат.

Вижте още: Стъкленият таван: Защо бащите все още изкарват повече от майките и в кои европейски страни не е така

Съответно, обективно високият доход на жената може да изглежда по-малко значим за цялостните финанси на домакинството, когато съпругът ѝ печели изключително висок доход. Като такъв доход приемаме всичко от милион нагоре. Или може да изглежда тривиално, когато двойката има огромно богатство, надхвърлящо 10 милиона долара.

Липсата на жени на върха на икономическата стълбица има много последици.

Супербогатите са изключително силни на работното място и в политиката. Ако мнозинството от най-богатите омъжени жени не са в работната сила, малко вероятно е те да имат същата степен на обществено влияние като съпрузите си. Така мъжете продължават да упражняват по-голямата част от обществената власт, която пряко се асоциира със супербогатите.

Знаем също, че семейната структура оформя мирогледа и поведението на хората. Предишни изследвания показват, че мъжете със съпруги, които си стоят вкъщи, по-малко подкрепят жените на собствените си работни места. По-малко вероятно е да ги повишат, ако това зависи от тях. Оттук следва, че най-влиятелните лидери в корпорациите и в политиката може да не са толкова склонни да подкрепят кариерното израстване на жените или благоприятните за семейството политики на работното място, колкото се надяваме.

Често пъти мъжете успяват да отговорят на интензивни работни изисквания и да станат още по-финансово успешни включително и защото имат съпруги, които са се оттеглили от собствената си кариера, освобождавайки ги от по-голямата част от домакинските отговорности – динамика, до която малко жени имат достъп.

Вижте още: 

Афганистан: страната на жените без лица