Тайните на синдрома „богато татенце с младо гадже“

| от Mamamia |


Всички са чували за отношения тип „шугър дейтинг“ – младо момиче или момче поддържа връзка с доста по-възрастен мъж (или жена), които му осигуряват финансова подкрепа, подаръци или други материални блага.

Всъщност онова, което отличава този тип връзка от всяка друга, в която разликата във възрастта е значителна, е именно подчертаната и еднопосочна материална подкрепа от страна на по-възрастния към по-младия.

Най-често срещания тип подобни връзки са тези, в които богат и доста по-възрастен мъж – „шугър деди“ ( „богато татенце“) излиза с много по-младо младо момиче – „шугър бейби“.

Но какви са динамиките на тези отношения? И какви са хората, склонни да участват в подобен обмен на интимни отношения?

Скорошно изследване, публикувано в The Journal of Sex Research, хвърля светлина върху динамиката на шугър дейтинга. Каква е мотивацията, плюсовете и минусите на такива връзки и защо само определен тип жени и мъже са склонни към този начин за задоволяване на интимните нужди?

Предишни изследвания над шугър дейтинга се фокусираха основно върху разликите на този вид отношения в сравнение с традиционната проституция. Фокус в изследванията вече е имало и върху публичното отношение и стигмата над подобни връзки.

В изследванията дотук обаче се забелязва пропуск в разбирането на опита и гледните точки на лицата, участващи в тези отношения, както и на динамиката на властта и преговорите в рамките на шугър дейтинг-а.

Вижте още:

Трябва ли да си „златотърсачка“, за да ходиш с „дядо си“?

Пред сайта PsyPost авторката на новото изследване Кейт Меткалф, докторант по клинична психология в Тексаския университет в Остин, обяснява че досега изследванията върху въпроса са били много малко.

Именно това кара учените в лабораторията Sex Meets Relationships, от която тя е част, да се запитат какви са рисковете, свързани с участието в отношения с толкова голяма възрастова разлика, както и върху това какво включва „сделката“: приятелство, интимност, секс?

Кои са респондентите в изследването?

За целите на проучването изследователите се допитват до 77 души, представители на широк демографски спектър от Съединените щати и Канада. Групата включва 45 жени, 31 мъже и едно небинарно лице. Всичките са в настоящи или наскоро преживяни отношения тип шугър дейтинг.

Анализираните лица са подбрани от различни онлайн платформи: сайтове за запознанства, посветени на шугър дейтинг-а, форуми и различни канали на социалните медии.

Чрез демографски въпросник е събрана подробна информация за произхода на участниците, включително тяхната възраст, пол, раса, образование и трудов статус.

За да се оцени динамиката на властта в тези взаимоотношения, е използван инструмент, който измерва възприятието за количеството власт, която притежава всеки един от партньорите в една връзка. Разпределението на властта дава представа за начина, по който се вземат решенията и се упражнява влиянието в този тип отношения.

Измерено е и отношението на респондентите към разделението на традиционните роли на половете.

Използван е индекс за стигма на сексуалните работници, за да се прецени личната оценка на възприеманата стигма, свързана с участието в подобни отношения.

Участниците са предоставили самоотчет на историята си на шугър дейтинг, включително на броя на партньорите си, естеството на договореностите, преживяванията на емоционална близост и количеството натиск в рамките на тези взаимоотношения.

Тази информация е допълнена от отворен въпросник, който позволява на участниците да изразят със свои думи мотивите си за започване на такива срещи, за ползите и недостатъците и преживяванията по отношение на властта, доверието и компенсацията в рамките на този вид „споразумение“.

Проучването подчертава значителната възрастова разлика между шугър бейби-тата и техните благодетели, като възрастта на участниците варира от 18 до 74 години. Средно момичетата са значително по-млади: средната им възраст е 28,7 години, в сравнение с тази на шугър дедитата, чиято средна възраст е 48,15 години.

Повече от една трета от шугър бейби-тата посочват, че в миналото са се занимавали с друг вид сексуална работа – например стриптийз, продажба на съдържание в онлайн уебкамери или традиционна сексуална работа (например ескорт).

И повечето шугър дедита съобщават, че в миналото са плащали за сексуални дейности в нощни клубове, чрез онлайн уебкамери или са се срещали с традиционни секс работници.

Това подчертава наличието на широк модел на платени сексуални отношения сред благодетелите, като очевидно срещите със шугър бейбита може да е само един от няколкото начина, които те използват за сексуално взаимодействие.

Каква е мотивацията?

Основната мотивация за шугър дейтинг специално на по-младите участници, определено е финансовата компенсация. Това съответства и на очакванията за платен характер на този вид отношения. Освен паричните стимули обаче шугър бейби-тата търсят и емоционална връзка, приятелство и възможност да изпитат начин на живот, който е извън техните възможности.

Възрастните благодетели от друга страна са водени от желание за общуване и интимност с партньори, възприемани като по-привлекателни или по друг начин извън тяхната лига в конвенционалните сценарии за запознанства. Това желание често се съчетава с желание за приключения и привлекателността на това да си наставник в живота на по-млад партньор.

И шугър бейби-тата, и благодетелите съобщават, че приятелството е важен аспект от отношенията им, като много от тях подчертават, че връзката включва дейности, типични за традиционните връзки.

Тъй като аспектът на традиционен секс и на традиционни романтични отношения е смесен с финансовия аспект, това прави шугър дейтинга доста многостранен.

Ако подобни връзки се разглеждат като договорни отношения, то половината от договора със сигурност включва някакво ниво на сексуални отношения, което обикновено съвпада с нивото на интимност или емоционална връзка, като при традиционните отношения. Прекарваното време извън спалнята също наподобява това на редовна романтична връзка.

Притеснения, предизвикателства, роли на половете и стигма

Въпреки ползите от подобни връзки и за двете страни, участниците в проучването изразяват и значителни опасения и повишена тревожност.

Тревогите са основно по отношение на безопасността и автентичността на този вид взаимоотношения. За шугър бейби-тата притесненията са относно физическата безопасност и нивото на принуда. Те са склонни да вземат предпазни мерки, особено в ранните етапи на отношенията.

Благодетелите пък се опасяват от експлоатация и от потенциално негативно въздействие върху репутацията им. Всичко това показва социалната стигма, която все още е свързана със шугър дейтинга.

Оказва се, че шугър деди-тата изпитват по-силна емоционална връзка, отколкото младите им партньори.

Вторите по-често съобщават, че се чувстват притиснати в рамките на тези вид споразумение. Финансовият характер на връзката също така води до съмнения сред благодетелите относно истинността на изпитваните чувства.

В същото време участниците съобщават, че умерено одобряват традиционните роли на половете. Проучването разкрива и ниско ниво на възприятие относно стигмата. Очевидно участниците съвсем не се чувстват толкова социално маргинализирани, колкото би могло да се очаква.

Кой държи властта в този вид отношения?

Проучването разкрива също, че динамиката на властта в шугър дейтинга е по-различна, отколкото изглежда на пръв поглед.

Въпреки че финансовите транзакции идват от едната страна, която би трябвало да е доминиращата, се оказва, че значителен брой участници в проучването, включително благодетелите, възприемат шугър бейби-тата като притежаващи по-голямата власт в рамките на връзката. Тази власт често се приписва на способността на по-младите да договарят условията, както и на тяхната сексуална привлекателност.

„Това означава, че шугър бейбитата (обикновено млади хетересексуални жени) често извличат силно чувство за власт от това, че се чувстват желани, ценени и секси, а и получават финансова компенсация за своите качества. В същото време някои благодетели изразяват изненадваща степен на уязвимост и на несигурност около това дали привличането на техния по-млад партньор е автентично“, казва Меткалф.

Тази динамика на властта може да има важни последици.

В предишно проучване изследователите откриха доказателства, че възприемането на властта играе важна роля за използването на предпазни средства в половия акт. По-специално шугър бейби-тата, които смятат, че държат повечето власт във връзката си, съобщават за по-последователна употреба на презервативи в сравнение с тези, които смятат, че техният благодетел има повече власт.

Вижте още: