10 страни, в които жените са повече от мъжете

| от MamaMia |


По данни на Световната банка глобалното население през 2019 година е около 7.6 млрд. души, а по данни на ООН през януари 2021 на земята живеят 7.8 млрд души. Броят на населението нараства с около 90 милиона души годишно.

Мъжете и жените в момента в света са горе-долу равен брой, като има слаба доминация на мъжете. Отново по данни на ООН през 2015 година на всеки 100 жени в света се падат по 101.8 мъже, което означава, че жените са около 49.6% от общото световно население.

Но въпреки че половото разпределение е приблизително 1 към 1 със слабо преобладаване на броя на мъжете, има държави по света, в които жените сериозно надвишават по численост мъжете, което води до значителен социален дисбаланс.

В над 100 държави – включително България – има слабо доминиране на броя на жените спрямо този на мъжете, основно във по-възрастната възрастова група.

Но има 10 държави, в които броят на жените надвишава този на мъжете значително. И сред тях са предимно източноевропейски държави, сред които Латвия (54.0% женско население), Литва (53.7%), Украйна и Русия (53.7%), Беларус (53.5%). В топ 10 е и Ел Салвадор (53,2%). Десетката се допълва от Армения (53.0%) и Естония (52.7%).

На първо място в света по дисбаланс в съотношението жени-мъже е Непал, където жените са 54,4% от цялото население.

Различни фактори допринасят за по-високия брой на жените в тези страни, включително по-високата продължителност на живота при жените, миграцията и дългогодишните последствия от геноциди и войни.

Разликата в броя на мъжете и жените се отразява сериозно на демографските процеси. В страните и обществата с по-голям дисбаланс на половете е важно да се наблюдават причините, довели до нарушаването на естествения баланс и да се вземат мерки, така че това да се преодолее.

Ето и причините за по-високия брой на жените в някои държави:

Непал

Според Световната банка Непал има най-високият процент жени в света – 54.4% от общото население – съответно в страната живеят 15.6 млн. жени и 13 млн. мъже или на всеки 100 жени има 83.8 мъже.

Независимо, че Непал е доминиращо патриархално общество жените са близо 2 млн. повече на брой като основната причина е много по-дългата продължителност на живот при тях, отколкото при мъжете. Средната продължителност на живота в Непал е 71 години, като при мъжете е 70.4 години, докато при жените е 71.6 години.

Друг сериозен фактор, който влияе на демографските процеси в Непал е миграцията, която се осъществява основно от мъжете. Те са насочват към други държави, за да търсят работа, оставяйки жените, децата и възрастните. Според правителствени данни 1500 непалци, основно мъже, напускат страната ежедневно, като повечето се насочват към Индия.

Демографските особености на Източна Европа

Интересно е, че 8 от 10-та държави с най-много женско население в света са от Източна Европа.

В повечето страни от бившите съветски републики, както и в повечето от сателитните към СССР държави, жените продължават да са повече на брой от мъжете. Този демографски процес продължава десетилетия наред след края на Втората световна война, независимо че в мнозинството от държавите новородените момченца са повече от новородените момиченца. Но в демографските групи след 25-30 годишна възраст броят на жените започва да надвишава този на мъжете.

В Русия например на 100 жени има 86 мъже, а в Латвия – на 100 жени се падат 84.6 мъже.

В повечето бивши съветски републики половият дисбаланс има дълбоки исторически корени. В края на 19 век броят на мъжете почти съвпада с този на жените – при първото преброяване на населението на Русия през 1897 година например на всеки 100 жени се падат 98 мъже.

Но заради събитията през 20 век демографската непропорционалност сериозно се засилва.

Първата световна война, Октомврийската революция, Голямата чистка по времето на Сталин и Втората световна война нанасят значителни демографски поражения върху съветското население. СССР губи милиони мъже по фронтовете и лагерите. Така през 1959-а Съюзът се оказва с 82 мъже на 100 жени.

В Украйна положението по това време е още по-трагично – на 100 жени има едва 72 мъже.

Точно преди разпада на СССР през 1989 година в Източния блок има средно 89 мъже на 100 жени. След падането на Берлинската стена икономическите трудности задълбочават демографските проблеми на Русия, бившите й републики и на целия бивш съветски лагер. Мъжете се оказват по-уязвими на злоупотреба с тютюнопушене, алкохол, наркотици и това довежда до огромна смъртност сред тях. Към това се добавя и високата емиграция от тези страни към други в търсене на по-добри работни възможности и доходи.

Другата крайност на този миграционен ефект, който се отразява на демографското съотношение мъже-жени, се забелязва в държави като ОАЕ, Катар и Оман. В тях високите нива на имиграция на мъже работници от други държави благоприятстват половото неравенство, като мъжете сериозно надвишават по численост жените.

Ел Салвадор

В латиноамериканската страна с 6.45 млн. население жените са 53,2% – тоест 3.43 млн. Според последните статистики на 100 еквадорски жени се падат 88 мъже. За сравнение – през 1950 година демографското съотношение е било съвсем друго – на 100 жени е имало 97 мъже. Но високата продължителност на живота сред жените и високия емиграционен процент сред мъжете създава сериозна полова диспропорция в малката централноамериканска държава.

Следствие на половия дисбаланс

Когато броят на жените в обществото надвишава този на мъжете, това се отразява на семейните структури, но и на отношенията между половете. Едно от следствията, особено в патриархалните общества, е големият брой неомъжени жени, на които им се налага да живеят в полигамни връзки. Друг проблем е, че жени, които нямат възможност да си осигурят връзка или брак, могат лесно да станат жертви на трафик на хора, сексуално насилие и робство.

Заради половия дисбаланс исторически някои държави и общества – например Индия и Китай – имат опит с дискриминационни практики срещу момичетата и жените. Детеубийството и селективният аборт в някои общества води до огромен брой „липсващи жени“.

142,5 млн. жени „липсват“ в света. Какво означава това?

В класация, публикувана от сайта Word Atlas, сред 100-те държави, в които броят на жените леко надвишава този на мъжете, е и България.

Тя е на 28 място в класацията, като населението се състои от 51.4% жени. Със същия процент е и Румъния. Слаб полов дисбаланс се наблюдава и в Сърбия – 51% жени и Гърция – 50.9%.

Цялата класация може да видите тук.

Вижте още:

Жените са по-склонни към алкохолизъм – виновен е хормонът естроген


Повече информация Виж всички