Доклад разкрива основните полови неравенства у нас

| от MamaMia |


Феминизирани трудови сектори, разлики във възнагражденията и пенсиите, дисбаланс в домакинския труд. Това са основните полови неравенства на пазара на труда, разгледани в Доклада на ЛевФем и Фондация Фридрих Еберт.

Докладът разглежда проблема за половите неравенства в България и по-конкретно тези на пазара на труда. Това включва неправомерно разпределение на доходите и разлика в заплащането между мъже и жени, създаване на феминизирани икономически дейности, в които заплащането изначално е по-ниско и натрупване на основно женска работна ръка в тях, както и разпределение по пол на икономически активните лица в различните райони на страната.

Отделно от това, докладът поставя въпроси за грижовния труд, поемащ се основно от жените и разпределението на домакинските задължения в домакинствата и допринася за по-подробното илюстриране на позицията на България в Европейския индекс за полово равенство.

Ето и някои основните изводи от обобщените данни за най-значимите полови неравенства:

Съществуват феминизирани трудови сектори.

Такива са преработваща промишленост, образование, социална работа и хуманно здравеопазване. В тях работят по-голяма част от жените и заплащането е по-ниско.

Всички полови неравенства се увеличават с възрастта. 

Както и разликата в заплащането между половете. От 6,6% при младежите от 15 до 24 г. до 16,2% във възрастовата група от 25 до 49 г. Пенсиите на жените са средно с 1581 лв. годишно по-ниски от тези на мъжете.

Вижте още: Стъкленият таван: Защо бащите все още изкарват повече от майките и в кои европейски страни не е така

Основните домакински задължения и грижовният труд се поемат от жените.

При двойките без деца 83% от жените вършат ежедневно домакинска работа, а когато имат деца делът им нараства до 92%. В същите ситуации едва 13 и 10% от мъжете се заемат с домакински задачи всеки ден.

Качеството на информацията по много от разглежданите въпроси е ниско. 

Липсата на систематизирани данни у нас за разпределението на грижите в семейството, домашното насилие и доходите в домакинствата следва да бъдат разглеждани като сериозен проблем.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете тук.

Вижте още:

Математика за наскоро родили


Повече информация Виж всички