Търсят се приемни родители за американски ученици

| от Mama Mia |


American Councils и тази година продължава с инициативата си за настаняване на американски ученици в български приемни семейства в София.

Учениците са част от програма за култирен обмен YES abroad и ще прекарат в България 10 месеца – от септември 2017 до юни 2018.

През това време ще учат български език, ще опознават нашата култура и ще посещават българско училище.

Ако желаете да приютите в дома си дете от САЩ за следващата 2017/2018 учебна година, можете да пишете на sofia@americancouncilssee.org.