Последици от развода върху деца от различни възрастови групи

| от MamaMia |


Разводът може да бъде болезнен за всички участници в него – не само двойката, но и децата от тази връзка. Родителите, които се разделят, често се чувстват много виновни, че са причинили болка на децата си и се тревожат как разводът може да им повлияе в краткосрочен и дългосрочен план. Статистически разводът на родителите увеличава риска от проблеми като депресия или наркотична зависимост при децата (както по време на така и години след развода). Между 40% и 50% от всички бракове не устояват на времето. Едва около 45% от децата, чиито родители са били женени по време на или около момента на тяхното раждане, навършват пълнолетие с все още женени родители.

Разводът може да навреди на децата, но не е задължително да стане така. Огромна роля има поведението на родителите, свързано с цялостното преживяване, както и начинът, по който общуват конкретно с децата си.

Фактори като възрастта на децата, връзката им с техните родители, стилът на родителство и подробностите около развода играят роля в това как раздялата се отразява на детето. Разбирането на тези фактори и начина, по който те влияят на децата на различни етапи от живота им, е от ключово значение за подпомагане на смекчаване на въздействието на развода.

Разводът в ранното детство

В зависимост от възрастта и фазата си на развитие, децата имат различни способности да разберат реалността на това какво означава разводът, защо се е случил и как ще им се отрази, твърди семейният терапевт д-р Майкъл Уайтхед. Колкото по-малко е детето, толкова по-малко ще разбира, но това не означава, че раздялата не го разстройва. Всъщност объркването и безпокойството от това, че децата трябва да се справят с такъв голям преход, могат да бъдат много стресиращи за тях. Трябват непрекъснато да получават уверение и да знаят, че винаги ще бъдат в безопасност и обичани съветва педиатърът д-р Дейвид Хил. След като детето достигне възраст от 8 до 10 години, то ще може да разбере по-добре какво се случва, казва д-р Уайтхед. Въпреки това, нарастващите им когнитивни и логически умения за разсъждение често ги карат да заключат, че те самите по някакъв начин са причината за развода на родителите си. Децата често обвиняват себе си. Това може да доведе до ниско самочувствие, усещане за вина и тъга.

Разводът по време на прогимназиалната възраст

През предтийнейджърските години и ранното тийнейджърство въздействието на развода (независимо дали е скорошна раздяла или такъв, случил се преди години) може да продължи да се усеща, особено във връзка с нарастващата независимост на детето и необходимостта да се отдели от родителите си. По-големите деца може да започнат да задават повече въпроси относно причините за развода и може да обвинят един от родителите си или да прехвърлят вината върху себе си. Те могат остро да почувстват загубата на семейното си ядро и да са възмутени или ядосани от това.

Откритата комуникация може да стане по-трудна с подрастващите. „Попитайте детето си как се справя и му оставете пространство да отговори честно. Приемете възможността детето да не се чувства добре и валидирайте емоциите му“, съветва д-р Хил. „След това продължете и вижте дали разговорът с някого би бил полезен. Училищното ориентиране, общуването с връстници, преживяващи развод в семейството, както и индивидуалната или фамилна консултация с терапевт могат да бъдат много полезни за деца в тази възраст, преминаващи през развод.

Насърчавайте детето си да изгражда стабилни и загрижени взаимоотношения с други хора в живота си. Това могат да бъдат баби и дядовци, треньори, съотборници, учители, други членове на семейството или приятели. Всяка безопасна, стабилна и подхранваща връзка е защитна и предпазва срещу някои от потенциалните отрицателни ефекти на развода.

Не забравяйте, че справянето на децата варира драстично, при това в зависимост от много и различни фактори. Историята на травмата в семейството, връзката на детето с всеки от двамата родители, това доколко то е ставало свидетел и участник в отношенията в рамките на връзката, социално-икономическият статус на семейството и културата, в която детето бива възпитавано – всички тези фактори оказват своето влияние във взаимовръзка едни с други. Ако сте загрижени за поведението или реакцията на вашето дете при развод, свържете се с терапевт, без да се колебаете – колкото по-рано се обърне внимание на такъв проблем, толкова по-добре.

Разводът за тийнейджърите и младите възрастни

Може да е предизвикателство за младите възрастни да се справят с навигирането  в рамките на всяка продължителна ожесточеност, която все още може да съществува между техните родители. Когато децата са вече по-големи, родителите все по-малко се свенят да ги въвличат в отношенията помежду си и да ги използват за душеприказчици. Тийнейджърът може да се почувства хванат между чука и наковалнята, както и да спре да чувства, че родителят му го подкрепя, а по-скоро вече той трябва да подкрепя родителя си – сякаш динамиката родител-дете се е преобърнала, или поне сякаш родителят вече приема детето не за дете, а за личен приятел.

Децата никога не трябва да се превръщат в посредници, натъртва д-р Хил. Ако трябва да се предава информация или да се отговаря на въпроси, родителите трябва да намерят друг посредник. В противен случай децата могат да се почувстват много неловко, стресирани или сякаш трябва да заемат страна или да пазят информация от когото и да е от родителите,

Разделените родители трябва да умеят да се държат като възрастни хора, да се обръщат директно един към друг и да не намесват децата си в своите проблеми.

Също така може да бъде разстройващо за младите възрастни, когато единият родител злослови за другия пред тях или иска детето да действа като терапевт, а не като дете. Изследванията показват, че е най-добре за децата – дори и ако те на практика вече не са деца – родителите им да ги държат далече от драмата си.

Важно е и двамата родители да се ангажират с това и да са на една страница по въпроса. Ако някой от родителите не спазва насоките, отново е добра идея да помогне външен медиатор, тоест семеен консултант. Да чуеш от странично обективно лице защо и как родителското поведение може да афектира детето понякога действа като аларма на „прегрешилия“ родител.

Очаквайте повече по темата – какви са рисковете за възрасните, които идват от семейство на разведени родители, както и как да се справим с вече възникналите негативни последици от развода. Скоро в Mamamia.bg!

Вижте още:

Разведохме се. Заради децата