Как са защитени децата при грозни сцени между родителите?

| от Лора Младенова |


Преди броени дни социалните мрежи бяха взривени от видео с тежко съдържание, в което наблюдаваме как баща, придружен от свой близък, отнема тригодишно дете от ръцете на неговата майка въпреки съпротивата от семейството на жената и изплашените писъци на момиченцето.

Очаквано, шокиращият 82-секунден клип предизвика засилен медиен интерес и бурни емоционални възприятия и коментари от страна на всеки негов зрител.

Спонтанната негативна реакция спрямо недопустимото от законова и морална гледна точка поведение на бащата в последствие бе придружена и от редица коментари в негова подкрепа от лица, които осъждат съществуващата според тях тенденция интересите на жената да бъдат приоритизирани в случаите на развод.

Очевидно, разигралата се грозна и стресова ситуация е предшествана от сложна предистория, която довежда до този момент. Безспорно е и друго – независимо чия страна заема незапознатият наблюдател без да има пред себе си всички факти по случая, за всекиго е видно, че интересите на невръстното дете не са адекватно защитени:

Потърсихме за коментар адвоката на майката Катерина Игнатова по многобройните дела между двамата бивши съпрузи, заведени от бащата, Борислав Кръстев, главен архитект на Община Елин Пелин.

От нея научаваме, че бившите съпрузи се развеждат през 2018 г. със сключено при натиск от страна на бащата и на социалните работници одобрено от съда споразумение по отношение на упражняването на родителски права от майката и режим за осъществяване на личен контакт между бащата и двете деца от брака – към настоящия момент на три и на четири години.

По молба на сестрата на Катерина, още през 2018 г. компетентният районен съд е издал в нейна полза заповед за незабавна защита по реда на чл. 18 от Закона за защита от домашното насилие поради физически посегателства спрямо нея от страна на бившия съпруг на сестра й. В последствие обаче тази заповед е отменена на ниво окръжен съд. Подадена и уважена е втора молба и срещу Борислав Кръстев в момента има издадена и действаща заповед за защита от домашно насилие.

Междувременно той също завежда дело за твърдяно домашно насилие спрямо него от другата страна на вече разделеното семейство. Катерина и близките й разказват за агресивното поведение на Борислав, отправени нееднократни обиди чрез груби епитети и квалификации, както и за физическа агресия.

С течение на времето, бащата и адвокатите му, завеждат редица дела и входират серия от жалби срещу Катерина и нейното семейство, включително и срещу търговското дружество, в което Катерина работи като главен счетоводител. С това възможността за навременен изход от ситуацията и стабилизация на положението на децата се превръща почти в мираж. Според заключение от експертиза, приета по делото, образувано по искова молба на Катерина за промяна на режима на личните контакти на бащата с децата, Борислав проявява склонност към доминантно и агресивно поведение.

Адвокатът на майката споделя, че в рамките на съдебното дирене по висящите дела между съпрузите, гласните и писмени доказателства от страна на Катерина и показанията на призованите по нейна молба свидетели рядко биват кредитирани от съда за сметка на тези на бащата, въпреки че неговите свидетели често са лица, с които той е свързан, като например членове на неговото семейство.

Поради създадената по този начин невъзможност да докаже твърденията си, майката поставя две охранителни камери при входа на дома, в който живее с двете деца. Именно чрез тях е записано наблюдаваното видео.

По думите на адвоката, на 4 юни тази година Кръстев взима по-голямото от двете момиченца за лична среща по установения ред, но не връща детето обратно у дома. От този момент нататък майката и нейното семейство са оставени в неизвестност за местонахождението и състоянието на момиченцето, а двете сестри са разделени. Сезираните по случая институции бездействат.

На 3 юни по-малката дъщеря от брака, която виждаме в разпространеното видео, претърпява инцидент в офис сградата, където майката работи.

Момиченцето пада през мрежата против комари на отворен прозорец на височина три метра от земята и има наранявания на двете ръце и на едното око. Прозорците на сградата са разположение на около 30 см от пода, а строителните книжа на тази сграда са одобрени от Община Елин Пелин, разказва адвокатът. Възстановяването на момиченцето протича без усложнения, но към момента то все още посещава рехабилитационни процедури. Натам го води майка му и сутринта на 30 юли.

Какво довежда до разигралата се тогава ситуация?

По думите на адвоката, поведението на ангажирания от Борислав държавен съдебен изпълнител допринася за задълбочаването на конфликта.

Поканите за доброволно изпълнение, насочени към майката с оглед предаването на децата за личен контакт с техния баща, са нередовно връчени и не достигат до нея. Съдебният изпълнител избирателно изпраща съобщенията си на нея самата, друг път на адвоката й, а трети път – по електронна поща, въпреки изрично посочения съдебен адрес.

В момента на отнемането на детето липсва годен изпълнителен титул – постановление на държавния съдебен изпълнител за принудително изпълнение.

Както можем да се уверим от шокиращите кадри, при отнемането не присъства съдебен изпълнител, нито социален работник, служител на реда, или каквото и да било официално лице, което да легитимира по някакъв начин случващото се.

В телефонно интервю пред медии бащата твърди, че отива на домашния адрес на майката само за да поговори с нея и да се разберат помежду си относно режима на лични отношения, макар и с доведено от него подкрепление. Крайният резултат, който наблюдаваме обаче, далеч не представлява спокоен разговор.

След отнемането на детето в сутрешните часове на отминалия четвъртък, Катерина Игнатова и нейните адвокати се насочват към районното полицейско управление, за да подадат жалба. Преди да им бъде дадена такава възможност обаче, те са поканени в кабинета от районен инспектор в кабинета на началника на районното управление, където вече присъстват държавният съдебен изпълнител, двама социални работници и двама цивилни служители на реда. От тях научават, че предстои съдебният изпълнител пост фактум да пристъпи към принудителни изпълнителни действия – предаване на двете деца на бащата Борислав Кръстев за срок от двадесет дни.

Отношението към майката и адвокатите й е пренебрежително и грубо.

Органите не отговарят на въпросите им за местонахождението на по-голямата дъщеря на Катерина, която е в неизвестност за майката от вече близо два месеца. Едва часове по-късно бащата пристига в кабинета заедно с по-малкото дете. Въпреки видимото безпокойство и стрес на момиченцето предвид създалата се ситуация, то е предадено на бащата без да се обърне внимание на емоциите му. Чак след това майката има възможност да подаде жалба.

Още на 19 юни тази година, Катерина Игнатова чрез свой процесуален представител е подала жалба за твърдяно домашно насилие, извършено от Борислав.

И тримата съдии в Районен съд – Елин Пелин обаче вече са се отвели по законоустановения ред от разглеждането на многобройните дела, заведени от Борислав. В продължение на близо два месеца липсва произнасяне по жалбата на Катерина. В случай че жалбата без разгледана и исканата Заповед за незабавна защита от домашно насилие беше издадена в полза на майката, случилото се сутринта на 30 юли би могло да бъде предотвратено.

Катерина и нейните адвокати и близки виждат в бездействията на всички компетентни органи сериозна отговорност за задълбочаването на семейния конфликт и ескалирането на поведението на Борислав Кръстев.

След разпространяването на видеото Държавна агенция „Закрила на детето“ уведомява, че се е самосезирала във връзка с видяното, но адвокатът на Катерина Игнатова разказва, че още преди година органът е бил сезиран от нея с две жалби за бездействие на компетентните местни органи по конфликтните отношения по режима за лични отношения, но констатациите на ДАЗД гласят, че не са открити нарушения.

Адвокатът допълва, че майката винаги уведомява бащата за местонахождението си и за пътуванията, които предприема, с оглед осигуряването на възможност за него да осъществява безпрепятствен контакт с дъщерите си. Юристът описва клиента си като спокоен, уравновесен и грижовен родител, който има здрава и хармонична връзка с двете деца.

В качеството си на гражданин и човек всеки от нас има лично мнение по случилото се и е склонен да прояви повече емпатия към един от двамата родители или пък да осъди поведението и на двамата. Такова мнение имам и аз, но не то е важното в случая. Всяка ситуация изглежда далеч по-лесна и безспорна за разплитане и разрешаване, когато я оценяваш като страничен наблюдател.

Необходимостта от адекватна и функционираща закрила за малолетните деца обаче е неоспорима.

При наличието на проточена във времето конфликтна ситуация няма данни компетентните органи да са определили необходими за пълноценната защита на децата мерки при изпълнение на режима мерки, каквито са предвидени в Семейния кодекс, като например осъществяване на личните срещи в присъствието на социален работник или пък на предвидено конкретно за тези цели място.

Запечатаният на видеото конфликт е изключително травмиращ за пълнолетен човек, който го наблюдава от екрана на телефона или компютъра си без да има личен досег с него. Колко по-травмиращ е той за тригодишното дете, преживяващо в първо лице сблъсъка на своето семейство и ставащо жертва на несигурност, породена от системни правни бездействия?

Колко на брой са болезнено подобните случаи без лица и имена, заровени в преписки по дела, погребани в бюрокрация и невидими за обществеността?

В настоящата ситуация на практика ставаме свидетели на това доколко функционират предвидените в правната ни система мерки за защита от домашно насилие, за предотвратяване на родителско отчуждение и най-вече за закрила на децата в една за съжаление често срещана житейска ситуация.

Достатъчни, навременни и адекватни ли са те?

Още от Лора Младенова:

Сурогатното майчинство у нас: не е забранено, но не е и възможно

Какво трябва да знаем, ако искаме да осиновим дете

Защо няма да покрепя Черноморския туризъм

Мъжете, които мразеха жените – сред тях ли е Джордан Питърсън?