Жените, децата, разводът – най-важното, което трябва да знаете

| от Христина Маджарова* |


Както казва моята кума и аз напълно подкрепям това твърдение: „По-добре ужасен край, отколкото ужас без край“. Причините, довели до развод, могат да бъдат от най-различно естество и бих се спряла по-подробно върху тях в следваща статия. Разводът като един от начините за прекратяване на брачната връзка между съпрузите поражда много неизвестни – не само юридически, но и чисто човешки, тъй като изправя пред сериозно предизвикателство както мъжа и жената, така и децата.

Ежедневно се сблъсквам с хора, които са в процес на развод, подготвят се (психически и финансово) за бъдещ развод, вече са се развели и живеят с всички последици, породени от прекратявнаето на брачното правоотношение. Най-често задаваният ми въпрос е можем ли лесно да се разведем. Отговорът е „Да!“.

Вижте още: Разводът опустошава семейството, но често е за предпочитане

Но това зависи от самите съпрузи и доколко те наистина са готови да преглътнат гордостта си, егото си, наранената си чест и да постигнат сългасие по някои основни въпроси, а именно:

  • При кого от давамата съпрузи ще живеят ненавършилите пълнолетие деца?
  • Кой от двамата съпрузи ще ползва семейното жилище?
  • Каква издръжка ще заплаща родителят, който не упражнява родителските права, за детето/децата от брака?
  • Какъв ще бъде режимът на виждане на детето с родителя, който не упражнява родителските права?
  • Какво фамилно име ще носи съпругата след прекратяването на брака (дали ще запази фамилията на вече бившия си съпруг, или ще възстанови фамилното си им от преди брака)

Разрешаването на тези въпроси е нужно за развода по взаимно съгласие.

След като постигнат съгласие по тези въпроси относно последиците от прекратяването на брака им, съпрузите могат да депозират искова молба в районния съд по постоянен или настоящ адрес, с която да поискат съдът да постанови решение, с което да прекрати брака им, без да се изследват въпросите за вината. Към исковата си молба следва да приложат оригинал на удостоверението си за сключен граждански брак и постигнатото споразумение, подписано и от двамата.

Вижте още: Жестовете, които забравих да правя след сватбата, и сега съм разведен

Тъй като съдебното производство по брачните искове е тясно обвързано с личността на молителите (ищци по делото), то е задължително и двамта да се явят лично в съдебното заседание, за да потвърдят непоколебимото си желание за прекратяване на брака и съдията. Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът може да назначи доклад/становище от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето. Описаният развод е така нареченият развод по взаимно съгласие, в който страните заявяват категорично своето непоколебимо съгласие за прекратяването на брака си.

По–различен е разводът по исков ред.

Към него се пристъпва, когато съпрузите не могат да постигнат споразумение относно упражняването на родителските права, ползването на семейното жилище, заплащането на издръжка (за дете или за съпруг), режим на виждане на детото с родителя, който не упражнява родителските права. Производството отново започва с искова молба, подадена от съпруга ищец (молителят в това производство, по чиято инициатива започва то) до районния съд. В нея молителят излага всички основания, което са причина за прекратяването на брака (например алкохолизъм, изневери, побои, упражнено насилие).

Вижте още: Възможно ли е в България да се разведем онлайн

В исковата си молба съпругът ищец може да поиска съдът да се произнесе относно вината за развода. Но ако не е сезиран с такова искане, съдът не се произнася служебно относно вината. В случай, че съдът се е произнесъл относно вината (при направено искане), на виновния съпруг се възлагат съдебните разноски и издръжка. Когато няма произнасяне относно вината или когато и двамата са виновни, разноските остават в тежест на всеки от тях.

При развод по взаимно съгласие решението за развод влиза в сила веднага, с постановяването му.
Решението за развод по исков ред влиза в сила след изтичането на 14–дневен срок за обжалването му, който тече за всяка от страните от датата на получаването му.

Често срещан въпрос, свързан с развода, е дали съдът винаги предоставя грижите по отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца на майката.

Не може да се отговори утвърдително на този въпрос. Първо, всеки казус е строго индивидуален и лично аз в практиката си съм срещала не един мъж, на когото съдът е присъдил родителските права. Както посочих, водещи са интересите на децата и съдът ще възложи грижите по отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца след като направи преценка и анализ на възпитателските качества на всеки от родителите, полаганите грижи до момента и отношението на всеки от тях към децата, желанията на родителите по отношение на всяко от децата, привързаността на децата към родителите, пола на децата и възрастта им, кой от родителите каква помощ може да осигури от трети лица (роднини и нероднини), в каква социална среда преобладаващо живее съответния родител и с какви материални възможности разполага.

*По призвание Христина Маджарова-Атанасова е човек на думите. По професия е адвокат, практикуващ в сферата на семейното, наследственото и наказателното право. По сърце е поет – автор на книгите: „И за любов да пишем е престъпно” (2014, изд. „Буквите”) и „Мъжът, който живее отсреща” (2020).

Още от автора:

Ах, този брак!

Що е то фактическата раздяла в България?

Как работещите родители да получат еднократно данъчно облекчение за 2021

Всички видове помощи за дете, които можем да получим от държавата


Повече информация Виж всички