Как работещите родители да получат еднократно данъчно облекчение за 2021

| от Христина Маджарова* |


Законът за държавния бюджет на Република България за 2021 година предвижда еднократно данъчно облекчение за работещи родители.

Как може да се възползвате от това?

Ако детето е навършило пълнолетие през 2021 (към момента на подаване на декларацията е пълнолетно), родителят пак може да използва данъчното облекчение. Същото важи и за родителите на деца, родени през изминалата 2021 година. 

В рамките на един месец – от 30.11.2021 г. до 31.12.2021 г. – родителят трябва да предостави на работодателя си декларация за ползване на данъчно облекчение. В случаите на деца с увреждане е необходимо да представи и ТЕЛК/НЕЛК на детето. Освен това е необходимо родителят да представи декларация за липса на публични задължения.

ВАЖНО: Само един от родителите има право да ползва данъчното облекчение.

Сумата, която ще бъде приспадната от данъчните задължения на родителя за едно дете, ще е в размер на 450 лв, за две деца – 900 лв, за три деца – 1350 лв, за дете с увреждания – 900 лв.

Работодателят по основното трудово правоотношение следва да изчисли размера на дължимия годишен данък върху доходите с ползваното облекчение. Така размерът на дължимия данък за месец декември 2021 г. се намалява.

В случай, че сумата на данъка е по-малка от облекчението, работодателят следва да изплати на работника/служителя разликата.

Ако работодателят не изплати сума, равна на размера на облекчението, работникът/служителят има възможността да се възползва от данъчното облекчение, като подаде годишна данъчна декларация в началото на 2022 г.

*По призвание Христина Маджарова-Атанасова е човек на думите. По професия е адвокат, практикуващ в сферата на семейното, наследственото и наказателното право. По сърце е поет – автор на книгите: „И за любов да пишем е престъпно” (2014, изд. „Буквите”) и „Мъжът, който живее отсреща” (2020).

Още от автора:

Що е то фактическата раздяла в България?

Ах, този брак!


Повече информация Виж всички