Ниско представителство на жени в местната власт след изборите

| от MamaMia |


Едва 13,7% от новоизбраните кметове в България са жени, общинските съветнички са 28%. Това установи изследването „Жените в местната власт: възможности и бариери“ на феминистката организация ЛевФем, осъществено с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт България.*

Изследването показва, че избраните за кметове жени са едва 13,21% в сравнение с 28% общински съветнички. По данни на Европейският институт за равенство между половете (2022), процентът жени кметове показва лек растеж през последните години. На местните избори в България през 2007 г. те са само 10,6%. През последния мандат (2019 – 2023) процентът се е повишил до 14%, като настоящите местни избори прекъсват тенденцията на постепенно увеличаване на броя им.

Общият брой на всички кандидатирали се за общински съветници в страната за местните избори през 2023 г. е 30 201 души. Съотношението мъже:жени е 66%–34%. От общо 265 общини само в 6 броят на кандидатките достига или надхвърля 50%.

Това означава, че още на самия старт на изборния процес жените вече са поставени в неравностойно положение.

Жените са едва 28% от избраните общински съветнички на местните избори. Следователно общата тенденция е делът на избраните общински съветнички да бележи значителен спад в сравнение с този на кандидатките в листите.

Изнесените данни говорят както за ниското представителство на жени в местната власт, така и за възприемането на политиката като предимно „мъжка“ професия. Тенденцията е големите областни центрове и по-важни стратегически градове да са управлявани основно от мъже. Жените биват избирани повече в малките градове, които са с по-малка важност и стратегическо значение. Политическото представителство на жените не е самоцел, заключват от ЛевФем. То е необходимо на няколко нива. Освен като справедливо разпределение според съотношението мъже-жени на състава на населението, важно е представителството да спомага за адресирането на проблемите на жените и защита на техните интереси.

*Изследването анализира данни на ЦИК от двата тура на местните изборите през 2023 г. за всички 265 общини. Интерактивните визуализации за жени в местната власт са осъществени с помощта на сайта Землевеж.

Вижте още:

Математика за наскоро родили


Повече информация Виж всички