Хората над 40 трябва да работят 3 дни в седмицата

| от Хрис Караиванова, по Independent |


Едно ново проучване установява, че хората над 40 се справят най-добре, когато работят само три дни в седмицата.

Изследователите стигат до извода, че когнитивните способности на хората на средна възраст се подобряват с налагането на работна седмица до 25 часа. От друга страна, ефективността се понижава, когато работната седмица продължи повече от 25 часа, поради негативното въздействие на умората и стреса.

Това проучване, публикувано в серията Melbourne Institute Worker Paper, включва поредица от когнитивни тестове. В него участват 3000 мъже и 3500 жени от Австралия, чиито трудови навици са анализирани. Тествана е способността на участниците да четат на глас и да цитират поредици от числа. Първият тест измерва „познавателната“ част от работоспособността, а вторият измерва „мислещата“ част, включително изпълнителната мисъл, абстрактното мислене и паметта.

Резултатите показват, че участниците, работещи по 25 часа седмично, са се представили най-добре, докато резултатите на работещите по 55 часа са били по-лоши дори от тези на безработните.

Както отбелязва професор Колин Макензи от университета Кийо, един от тримата автори: “Много държави ще увеличат възрастта за пенсиониране, като вдигнат възрастта, на която хората могат да започнат да получават пенсионни обезщетения. Това означава, че все повече хора ще продължават да работят в по-късните етапи от живота си.”

“Степента на интелектуална стимулация може да зависи от времето, прекарано в труд. Работата може да бъде нож с две остриета, тъй като може да стимулира мозъчната активност, но в същото време дългите работни часове могат да причинят умора и стрес, които потенциално увреждат когнитивните функции.”

“Ние твърдим, че различията в работното време са важни за поддържане на когнитивното функциониране при възрастни и хора на средна възраст. Това означава, че в средна и по-висока възраст, работата на непълно работно време може да бъде ключова за поддържането на когнитивните способности.”

Причината, поради която работенето повече от 30 часа седмично вреди на мозъка ви, още не е ясна, a Макензи коментира: “Работата на пълен работен ден (40 часа седмично) е все пак по-добре от липсата на работа по отношение на поддържането на когнитивното функциониране, но не е оптималният вариант за увеличаване на положителните ефекти от интелектуалния труд“, отбелязва той.

Струва си да се отбележи, че резултатите вероятно ще варират в отделните държави, в зависимост от количеството дни отпуск. Много е трудно да се контролират всички фактори, които допринасят за окончателните резултати от изследване от този вид (включително избора на отработени часове и вида работа), но това проучване със сигурност прави непривлекателна идеята за работа на пълен работен ден до навършване на пенсионна възраст.

Основният извод е, че работата на пълно работно време е много вредна за мозъка на хората над 40. Надяваме се, че този вид проучвания ще бъдат взети предвид и пенсионната възраст (около 65г. за България) ще бъде преразгледана, тъй като в този момент вреди на служителя и е непродуктивна за работодателя.


Повече информация Виж всички