Защо един мъж би снимал как бременната му жена повръща

| от MamaMia |

Сара Уансълм, майка на две деца, е бременна за трети път. Тя е пределно наясно с онази неособено приятна част от ранната бременност: повръщането.

Наскоро нейният съпруг решава да я снима, докато тя повръща в банята. До нея неотлъчно е дъщеря й Селина.

Разбира се, първоначално Сара се ядосва, че мъжът й я снима в такъв неудобен момент, но скоро след това си променя мнението си.

Причината да размисли са думите на съпруга й.

Ето нейната история, описана под прекрасната снимка в Instagram:

View this post on Instagram

My husband kindly snapped this photo of us earlier this week – I asked him not so kindly to f*** off and he did. . . When I walked out of the bathroom an hour later I asked him why he felt the need to capture that exact moment, since it definitely wouldn’t be one I wanted to remember, he smiled and said: . . “Well, you’ve been sick all day every day for the past 4 weeks, you keep asking me and yourself if it’s even worth it, having to feel this bad, so I wanted to remind you of why you’re doing this, because even though this part sucks, it will bring you something so extraordinary in the end – it will bring you someone who loves you unconditionally even on your worst day, it will bring you a person that doesn’t care about the fact that you haven’t showered in 4 days and you’re puking endlessly, she will still want to be right next to you, she will hold your hair up, pet you on your back and keep telling you that you’re doing great, that my dear is the purest kind of love I’ve ever seen”. . . So thank you husband for always making me look at the big picture when I’m only focusing on the small things in front of me – because if this baby turns out to be even 1/10 as amazing as our others did, it’s worth every single second of it. (Even though this part truly do suck) #momlife #pregnancy #itsnotpregnancyglowitssweat

A post shared by Sara Celina (@saracelinaa) on

“Моят съпруг мило щракна тази наша снимка по-рано през седмицата. Помолих го не толкова мило да върви на м…та си и той го направи”, пише тя.

„Когато излязох от банята един час по-късно го попитах защо е решил да снима точно този момент, тъй като той определено не е онзи, който бих искала да запомня за цял живот. А той се усмихна и каза:

“Ами лошо ти е по цял ден, всеки ден през последните 4 седмици и постоянно питаш мен и себе си дали си заслужава да се чувстваш толкова лошо.

Затова исках да ти напомня защо правиш всичко това. Защото дори тази част от бременността да е ужасна, тя ще доведе до нещо изключително в края на краищата – ще ти доведе някой, който ще те обича безусловно, дори в най-лошия ти ден, ще ти доведе човек, който не се интересува от факта, че не си се къпала 4 дни и че повръщаш постоянно. Този човек ще продължи да иска да бъде до теб, ще държи косата ти, ще те потупва по гърба и ще ти казва, че се справяш страхотно. Това скъпа моя, е най-чистия вид любов, който някога съм виждал“.

Така че благодаря ти, съпруже, че винаги ме караш да видя голямата картина, докато съм фокусирана единствено върху малките неща пред мен – защото ако това бебе се окаже, че е дори 1/10-та толкова страхотно, колкото останалите ни деца, си е заслужавало всяка една секунда. (Въпреки че тази част от бременността е наистина гадна).“