STEM класна стая: Що е то и как да се случи с подръчни материали

| от MamaMia |


Ако сте в областта на образованието или сте родител на ученик, трудно ще пропуснете факта, че STEM (наука, технологии, инженерство и математика) е гореща тема в момента. У нас някои политически сили включиха изграждането на STEM класни стаи в предизборните си програми.

STEM не е просто механично групиране на различни учебни предмети, а представлява кампания за развиване на дълбоки научни, математически умения и мисловни умения за решаване на проблеми, от които съвременните ученици се нуждаят, за да бъдат конкурентоспособни за в бъдеще и адекватни на модерния свят. STEM класната стая следва да дава възможности за научни, технически, инженерни и математически проекти в допълнение към останалите дисциплини. Покриването на толкова много теми изисква известна гъвкавост и адаптивност на пространството. Проектно базирано обучение може да бъде силно хаотично на моменти, предвид че всеки ученик или всеки малък колектив от ученици търси индивидуални начини за справяне с поставените проблеми.

Но ориентираното към съответните науки учебно пространство може да бъде постигнато и без влагането на делегирани бюджети – това е промяна, която тръгва още от учителя. STEM може да бъде част от ежеденевието и класната стая, но ако сте начален учител или родител мисленето как да се постигне това, може да се окаже непосилно трудно. Изисква не само промяна в пространството, но и промяна в езика и очакванията.

Вместо „задача“, „диктовка“, „домашно“, STEM манталитетът изисква по-вдъхвновяваща, проактивна и енергична лексика като… проба, експеримент, предизвикателство, дизайн, сътрудничество.

Това е особено лесно в часовете по природни науки, където на децата може да се позволи да изследват и дори да предлагат научни идеи, но с малко промяна в мисленето можете да се приложи и към други предмети.

Катро учител можете да започнете, като прегледате нещата, които преподавате в момента, и след това изместите малко перспективата си и се опитате да ги видите отстрани. Запитайте се кои уроци могат да бъдат представени като проблем или като въпрос. Като родители бихте могли да приложите такива идеи в игрите и активностите, които предлагате на децата си в свободното време у дома – все пак ученето далеч не се ограничава само до класната стая.

Помислете за начини, по които бихте могли да групирате темите си по природни науки, математика и/или хуманитарни науки в пакет, ориентиран около проблем, който децата могат да изследват и решат. Децата са любопитни да решават проблеми – това е естествената им нагласа към процеса на изучаване, така че е наистина забавно да се възползвате от нея.

Ако прецените, бихте могли например да позволи те на децата да измислят артикул за продажба и ги преидзивикате да го измайсторят. Използвайте пари от „Монополи“ и им дайте на разположение един час да купуват и продават. Позволете им да изпитат цялостното преживяване от покупка, продажба, бартер и търговия. Социалните науки и математиката могат да се комбинират и учениците могат да опитат реклама, предлагане, търсене, печалба и загуба чрез директен досега с преживяването, вместо с обяснения и сухи дефиниции.

Така ще си отговорят на онзи вечен въпрос защо и за кого математиката има значение и как ще им потрябва в живота.

Това е забавен начин за тях да преживеят математиката и социалните науки по начин, който ще остане в съзнанието им завинаги. Друга забавна идея би била да ги накарате да практикуват измерване, обем, маса и площ, като ги предизвикате да проектират нещо, което да държи определен предмет (предметът може да бъде какъвто искате: памучни топки, мъниста, гумички за триене… използвайте това, което имате подръка, не са нужни нови вещи, за да се постигне ефектът). Дайте им материали като хартия или картон, сламки, шишчета за плодове и сладкиши и т.н. Отново, каквото вече имате.

Предизвикайте ги да проектират конструкция, която ще побере най-много предмети и след това да намерят периметъра, площта, обема и масата. Това може да изглежда, че ще отнеме повече време, но те вероятно ще научат концепциите по-бързо, защото практическият елемент прави урока увлекателен.

Проблем при много съвременни деца е, че четенето не ги влече достатъчно, на фона на възможностите, които предоставят новите технологии.

За децата е трудно да задържат вниманието си задълго и изпитват по-слаб интерес към преживявания, които не са интерактивни. Едно от потенциалните решения на този проблем е много просто  – включете технология, като накарате децата да създадат блог или видеоблог, докато четат. Те могат да го направят дори и по елементарен начин, като например в Google Документи, така че другите деца да могат да коментират и да разширят това, което са написали. Те също могат да правят неща като създаване на iMovie или друго видео творение.

Можете да правите и нехудожествени изследвания и да ги комбинирате с експеримент върху научна концепция. Децата могат да научат как учените и инженерите измислят нови идеи, като те самите опитват нещо ново на принципа проба-грешка. Може би единственото нужно за купуване за една STEM класна стая са поне няколко релевантни книги с експерименти и предизвикателства, които да бъдат на разположение на децата там.

Няколко са нещата, които трябва да запомните, ако искате да постигнете STEM ориентиран учебен процес в класната стая, а и извън нея:

  • Започнете полека. Изберете урок или тема, по която вече е работено, и просто я изменете малко, за да се превърне по-скоро проблем или въпрос, който учениците трябва да решат активно, вместо да останат пасивни слушатели.
  • Потърсете онлайн идеи от други учители, родители и педагози. Опитайте дори места като Pinterest за предложения.
  • Използвайте подръчни материали. Не инвестицията е основна за STEM уроците – напротив, употребата на подръчни материали прави процеса още по-креативен.
  • Ако нещо не върви по план, това също е ценен урок, така че не го приемайте като разочарование. Понякога учениците научават повече от провалите в класната стая, отколкото от успехите, и дълго помнят тези уроци – само не им го представяйте като края на света, ако нещо не се развие както сте го визуализирали.

Ето едно предизвикателство за всички учители и родители в рамките на настоящата учебна година: до края ѝ опитайте да разчупите училищната или, съответно, домашната подготовка с поне една нова активност. STEM идеите са навсякъде онлайн, но ако се разровите в своето въображение, и то не отстъпва, със сигурност. И вие, и децата, за които отговаряте, ще запомните тази малка промяна и тя им донесе ново и по-ангажирано отношение към учебния процес.

Вижте още: 

Малки класове, изкуства и никакви оценки: От училище-мъчилище към перфектното училище