Сексът на по-късна възраст ни прави по-умни

| от MamaMia |


Участието в сексуална активност и изпитването на сексуално удоволствие може да има значително въздействие върху когнитивната функция сред по-възрастните, според скорошно проучване, публикувано в The Journal of Sex Research. Констатациите показват, че справянето със сексуалното благополучие може да бъде решаващ фактор за насърчаване на когнитивното здраве в по-късен живот.

Сексуалността е неразделна част от човешкия опит, но често е пренебрегван аспект на стареенето.

С напредването на възрастта дискусиите за сексуалния живот намаляват. Предишни проучвания често се фокусираха върху ползите за физическото и психическото здраве от сексуалната активност, включително подобрено настроение, сърдечно-съдово здраве и цялостно благосъстояние. Въпреки това, малко внимание се обръща на това как сексуалната честота и качество могат да повлияят на когнитивната функция при по-възрастни хора.

Популацията на по-възрастните хора нараства, особено в Запдадния свят. Много от по-възрастните  хора се сблъскват с редица здравословни проблеми, каза авторът на изследването Шанън Шен, асистент по социология в Hope College.

„В общи линии се интересувам от това как социалните взаимоотношения са свързани с риска от здравословни проблеми в по-късен етап от живота. Съсредоточавам се върху сексуалните отношения, защото те са интимна форма на социални взаимоотношения, която често се пренебрегва от по-възрастното възрастно население. Въпреки че има много изследвания върху когнитивната деградация, има малко работа, която разглежда как интимните социални взаимоотношения могат да бъдат полезни за когнитивното функциониране.“

За да изследват връзката между сексуалността и когнитивното здраве, изследователите се обръщат към данни от Националния проект за социален живот, здраве и стареене (NSHAP).

Този проект изследва разнообразна група възрастни хора в САЩ, предоставяйки национално представителна извадка за анализ.

За да анализират промените във времето, те ограничават своя анализ до 2409 респонденти, които са завършили двата кръга 2 и 3 на проучването. За да се съсредоточат върху партньорската сексуалност, те допълнително стесняват извадката до 1683 респонденти на 62 и повече години, с пълни данни за когнитивната функция, женени, съжителстващи или с романтичен или сексуален партньор.

Вижте още: Домашният любимец може да подобри психическата устойчивост, но има уловка

Когнитивната функция е оценена с помощта на Montreal Cognitive Assessment (MoCA-SA) –  инструмент, който оценява различни когнитивни области. Резултатите на респондентите при тази оценка дават представа за тяхното когнитивно здраве.

Проучването изследва три измерения на партньорската сексуалност: сексуална честота (колко често респондентите правят секс), физическо удоволствие (нивото на удоволствие, получено от сексуалната активност) и емоционално удовлетворение (колко задоволителни респондентите намират сексуалните си взаимоотношения).

Сред сексуално активните по-възрастни на възраст от 75 до 90 години правенето на секс поне веднъж седмично е свързано с по-добра когнитивна функция пет години по-късно в сравнение с тези, които не са съобщили за сексуална активност през последната година.

Това предполага, че сексуалната честота може да има когнитивни ползи за изследваната най-стара възрастова група.

За възрастни от 62 до 74 години ключовият фактор, влияещ върху когнитивната функция, е сексуалното качество. Тези, които съобщават за много или изключително приятни и удовлетворяващи сексуални отношения, са имали по-добро когнитивно функциониране пет години по-късно в сравнение с техните колеги, които не намират сексуалните си преживявания за приятни или удовлетворяващи.

Сред мъжете високото физическо удоволствие от сексуалните отношения се свързва с по-добро когнитивно функциониране пет години по-късно. Тази връзка не се наблюдава сред жените. Не са открити значителни различия между половете по отношение на сексуалната честота и нейното въздействие върху когнитивната функция.

„За възрастните сексът има значение за по-късната когнитивна функция, но това зависи от възрастта и аспекта на сексуалната връзка“, твърди Шен.

За възрастни на възраст 75-90 години правенето на секс веднъж седмично или повече е свързано с по-добра когнитивна функция пет години по-късно в сравнение с тези, които не правят секс. За възрастните на възраст 62-74 години по-доброто сексуално качество – както повече физическо удоволствие, така и емоционално удовлетворение – е свързано с по-добра когнитивна функция пет години по-късно.

Интересното е, че при изследване на обратната причинно-следствена връзка (когнитивна функция, предсказваща по-късна сексуалност), изследователите не са открили значителни ефекти на познанието върху по-късната сексуалност.

„Моделите, които проведохме, тестваха едновременно как сексуалността е свързана с по-късното когнитивно функциониране и как когнитивното функциониране е свързано с по-късната сексуалност“, каза Шен. „Беше изненадващо, че пет години по-късно нямаше значителни резултати за това как когнитивното функциониране е свързано със сексуалната активност или сексуалното качество.“

„Въпреки че може да изглежда, че когнитивното функциониране може да е свързано със сексуалността, ние наистина не виждаме доказателства за това, дори когато се фокусирахме върху различни възрастови и полови групи. Вместо това, резултатите сочат значението на сексуалността и как тя допринася за по-късните здравословни резултати.“

За да гарантират точността на своите открития, изследователите отчитат различни фактори, които биха могли да повлияят както на сексуалността, така и на когнитивното здраве.

Те включват пол, възраст, расова и етническа принадлежност, образование, доходи, семейно положение, самооценка на здравето и депресия.

Но както при всяко научно изследване, има ограничения, които трябва да се имат предвид. Едно ключово ограничение е, че изследването се основава на данни само от два кръга на проучването на NSHAP, обхващащо период от пет години. По-дългосрочните проучвания биха могли да предоставят по-убедителни доказателства за връзката между сексуалността и когнитивното здраве.

„Има няколко предупреждения, които трябва да имате предвид“, отбеляза Шен. „Първо, извадката от проучването изследва само възрастни хора, живеещи в общността, така че резултатите не говорят за възрастни хора, живеещи в домове за възрастни хора. Второ, в набора от данни нямаше въпроси, които да се отнасят до сексуалното съгласие, което някой с по-тежки форми на когнитивен упадък може да има ограничен капацитет да даде.

Бъдещите изследвания биха могли да изследват неврологичните пътища, чрез които сексуалната активност и удовлетворението влияят върху когнитивното здраве, особено сред по-младите възрастни. Освен това, пускането на допълнителни данни от NSHAP ще позволи по-дългосрочни изследвания на връзката между сексуалността и когнитивната функция.

Проучването „Добър ли е сексът за вашия мозък? Национално дългосрочно проучване на сексуалността и когнитивните функции сред по-възрастните в САЩ“ е с автори Шанън Шен и Хуи Лиу.

Вижте още: 

Афганистан: страната на жените без лица


Повече информация Виж всички