Тийнейджърите прекарват от 1 до 3 часа на ден в интернет

| от Mamamia |


Проучване, проведено между близо 1000 ученици, показва навиците, нагласите и поведението на българските деца в интернет. Проучването е проведено от Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Регионално управление на образованието – Пловдив и Българска академия за сигурност сред учениците от 6, 7 и 8 клас в гр. Пловдив.

Според резултатите от проучването най-предпочитаната социална мрежа от децата е TikTok, следванa от Instagram и Snapchat.

Над 61% от анкетираните деца споделят, че използват споменатите социални медии повече от 5 пъти на ден.

Освен времето, прекарано в тях, 70,8% от учениците са в онлайн пространството от един до три часа всеки ден. 31% отделят от деня си от 2 до 4 часа, за да са в мрежата.

Над 83% от децата знаят как и сами задават настройките за поверителност. Въпреки това 23% от тях са получавали покана за лична среща от непознати в интернет.

На 20% са предлагани подаръци от напълно непознати.

Близо 46% играят онлайн игри с непознати.

Над 11% признават, че са се чувствали жертва на онлайн тормоз.

Вижте още:

Как се справят децата с подбора на информацията, която достига до тях в онлайн пространството?

Анализът на Българска академия за сигурност на проучванията, които бяха реализирани съвместно с ДАЗД в последните три години с над 5000 ученици в градовете София, Варна и Пловдив, показва положителна тенденция в покачването на доверието на децата за споделяне с техните родители за преживяванията им в онлайн пространството.

„Желанието на децата да споделят преживяванията, притесненията си и всичко, което ги вълнува, с възрастните е изключително важно, за да можем да ги защитим и предпазим, както в онлайн пространството, така и в реалния живот.

Вече от съвсем ранна възраст децата имат не малко познания за интернет, често повече от възрастните. Дигиталната и медийна грамотност е необходимост не само за децата, а и за всички, които сме загрижени за тях, така че заедно да се справяме с предизвикателствата в мрежата“ , коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

По данни на Българска академия за сигурност, в сравнение на резултатите от 2022-а и 2023-а година, се наблюдава намаляване на случаите, в които децата са били в чат с нецензурна реч, както и на тези, в които са били жертви на шейминг (обиди за начина, по който някой изглежда).

Намалява и броят на децата, които са попадали на снимки и видеа с неподходящо за тяхната възраст съдържание. През 2022 година 41% от децата са дали отговор, че не са попадали в никоя от посочените ситуации. През изминалата 2023-а процентът нараства до 48.

През 2023 година Държавната агенция за закрила на детето стартира чат приложение към Националната телефонна линия за деца 116 111. Така децата имат още един вариант, за да потърсят съвет, подкрепа или да съобщят за дете в риск.

Отчитайки времето, което подрастващите отделят за интернет, в Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026), изработена под ръководството на ДАЗД, една от основните оперативни цели е именно гарантиране правото на закрила на децата от насилие чрез информационните и комуникационните технологии.

Част от дейностите включват развиване на дигитално-медийна грамотност на учениците в часовете и извънкласните дейности.

В изпълнението на дейностите е заложена и работа с родителите, близките на децата и професионалистите, които работят с тях. Така и възрастните ще имат познанията и необходимата информация за онлайн пространството и най-вече за кибертормоза, така че да могат да защитят децата от рисковете в интернет.

Вижте още:

Поведението ни в Мрежата: Smart или Cool?


Повече информация Виж всички