Първата думичка на детето… и защо почти никога не е „мама“

| от MamaMia |


Баба, тата, кака и толкова, толкова рядко мама – да чуете първата дума на вашето бебе винаги ще бъде вълнуващо, независимо какво ще излезе най-напред от устата му. Но замисляли ли сте се дали е случайност, защо първата думичка е точно тази, която е?

Много родители твърдят, че бебетата най-често казват  „татко“ (по-често „тата“, „тати“, или, от английски „dada“) преди „мама“. Според експерти това не e нито съвпадение, нито се дължи на по-лесното произнасяне на едната или другата гласна буква, а причината е друга – традиционно бебетата разпознават първо своите бащи извън връзката между бебето и майката, която детето все още възприема като неделима част от себе си.

Емили Солтер, експерт по родителство и детско развитие, се съгласява едва до известна степен с тази популярна теза.  По нейни думи има няколко причини, поради които първата дума на бебето може да е „татко“.

Първата причина действително е, че бебетата вероятно ще разпознаят баща си като напълно отделен човек, докато поне през първите няколко месеца те продължават да се чувстват така, сякаш все още са свързани неразривно с майката. Тъй като майките износват бебето и след това обикновено се грижат за него като новородено, децата не правят ясна разлика между тях и себе си, докато не станат по-независими.

Друга причина е, че докато бебетата са във фазата си на бърборене, думи като баба, дада и тата наистина са просто по-лесни за произнасяне. Но макар да има известна истина и в тази теория, Солтер подчертава, че първите думи не винаги ще бъдат задължително „мама“, „тате“ или някой друг член на семейството.

Всъщност те могат да бъдат нещо на пръв поглед произволно, като играчка, тип храна, вода или име на домашен любимец.

В тези случаи може да е или дума, която чуват често вкъщи, или нещо, което разпознават да ги е развълнувало, или чута съвсем скоро дума, чрез която използват уменията си.

Като цяло думите, започващи с „б“, са често срещани първи думи като бебе, баба, бау, бай. Билабиалният звук при изговарянето на буквичката е просто по-лесен за издаване при малките деца. Звукът „м“ обаче също е билабиален, и следователно не сред най-трудните за издаване, бебетата несъзнателно го издават дори докато сучат. И въпреки това рядко се среща в първите думи на децата. 

Причината за първите думи е съвкупност между емоцията и отношението на детето към казаното и улеснението или затруднението при произнасяне на звуци. Солтер потвърждава, че първите думи обикновено са свързани с това, което е важно за детето на ежедневна база, например първата дума на едно от децата, с които е работила, е било името на по-голямата му сестричка.

Въпреки безспорния емоционален елемент, проговарянето не се свежда до „фаворизиране“, те просто се наслаждават на копирането на звуци. И колкото повече говорите с тях, разказвате им и им задавате въпроси, толкова повече ги увличате в магията на говора.

Вижте още: