Не, шамарите не са необходими за възпитанието на детето

| от Национална мрежа за децата* |


Наскоро един политик в национален ефир се похвали, че бие детето си. Това доведе до сериозни полемики, а държавните институции не предприеха мерки.

По-важно е да си дадем отговор на въпроса, дали агресията помага на възпитанието?

Трудна работа е да възпитаваш, защото детето вижда, усеща и чувства твоя модел на поведение – интонацията на говора, отношението към света и най-вече взаимоотношенията в семейството. Този модел се наблюдава и изследва от детето ежедневно, ежечасно и ежеминутно. Това е така, защото връзката между детето и родителя е най-близкият и най-довереният контакт.

Има модели на поведение, които са градивни, други деструктивни, а трети могат да бъдат дори разрушителни за детето. Така че в основната на родителството винаги трябва да стои самокритичният въпрос – какъв е моделът, който аз показвам на детето си? Някои зрели хора ще успеят да се справят с тази самокритична задача към собственото си поведение, но други няма да могат.

На всеки от нас му се случва да е гневен, но простата истина е, че е наша отговорността да се научим да контролираме импулса си и да разберем кога се сблъскваме с трудност, безпомощност или липса на контрол.

Истината е, че шамарите не са необходимост, за да изпитва едно дете уважение към възрастния.

Уважението се печели, то не е даденост и не се получава по наследствен принцип. Зад шамарите и ударите понякога има прекалено много болка, гняв и всъщност безпомощност от страна на възрастния, но той затова е възрастен и трябва да се научи да се справя с тази си безпомощност.

Да говориш с гордост за „шамарената фабрика“ и да се хвалиш пред цялата държава, че биеш сина си, е индикатор за опасно поведение към детето – вредата е опустошителна за една подрастваща личност.

Подобни изказвания в национален ефир легитимират насилието над деца.

Това е вредно медийно съдържание, което нарушава правата и достойнството на всички деца и отговорност носи редакторът, журналистът и цялата медия. Ако все пак това се е случило в национален ефир, то медията може да се разграничи от подобно поведение и да заяви своята позиция към децата. Такова разграничаване все още нямаме и с това си поведение медията изпраща послание, че шамарът и боят над деца е нещо нормално.

Всички носим отговорност към децата. И като родители, и като професионалисти, всички ние, възрастните хора, трябва да знаем, че шамарът не остава на лицето, а в сърцето!

*Mamamia.bg дава платформа за мнението на Национална мрежа за децата не само в качеството на медиен партньор на организацията, а и защото това е най-голямото българско обединение на граждански организации и активисти, които работят в полза на децата. Повече от 140 хиляди деца и над 63 хиляди семейства годишно получават подкрепа от над 140 организации и над 10 хиляди професионалисти.

&