Tag Archive: граждански брак

Що е то фактическата раздяла в България?

от Христина Маджарова*
Фактическата раздяла представлява фактическо положение, при което между съпрузите са прекъснати всякакви емоционални, физически, икономически и духовни връзки. Тази раздяла...read more

Ах, този брак!

от Христина Маджарова*
Бракът като социален институт поражда много противоречиви становища. И не толкова въпросът „Какво е брак?“, а въпросът „За или против...read more