Новият бащински отпуск – как се ползва той?

| от MamaMia |


От 1 август е в сила нов отпуск, предвиден от 47-ото Народно събрание, за бащите на деца до 8-годишна възраст, както и парично обезщетение. Седмица по-късно НОИ разясни допълнителни подробности по темата как и в кои случаи може и следва да се заяви той.

От правото могат да се възползват бащите (в това число осиновители) на деца до навършени осем години. Максималната продължителност на отпуска е 2 месеца, но при положение, че бащата вече не е използвал предвидените в закона отпуски при раждане на дете след шестмесечната му възраст, при отглеждане на дете до двегодишна възраст или при осиновяване на дете до пет години, при тежко заболяване или при смърт на майката. На първите три от изброените видове отпуск бащите принципно имат право със съгласието на майката. 

Ако бащата вече е ползвал някои от тези пет вида отпуски, но не в пълния им размер, бащата има право на отпуск за разликата между два месеца и вече използвания отпуск.

До обнародването в Държавен вестник на изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи и в образците към нея, със заповед на управителя на НОИ) са утвърдени следните образци на документи: 

  • заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО
  • удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице (сега действащото приложение № 10 към наредбата)
  • удостоверение относно правото на парично обезщетение на  самоосигуряващо се лице ( сега действащото приложение № 11 към наредбата)

Утвърдените образци могат да бъдат открити, свалени и попълнени от сайта на НОИ

Съгласно обявеното, до 14 септември 2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни от старите образци на удостоверения, приложения № 10 и 11 за изплащане на парични обезщетения. В периода от 15 до 18 септември 2022 г. ще бъде преустановено приемането на данни от удостоверения, поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. В този период в рубриката „Софтуер“ ще бъде публикувана и новата версия на програмата. След 18 септември 2022 г. ще се приемат само данни от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят.

Вижте още:

Всички видове помощи за дете, които можем да получим от държавата


Повече информация Виж всички