Детски и младежки дебитни карти са хит на прага на новата учебна година

| от MamaMia |


На прага на новата учебна година експертите на Банка ДСК отчитат сериозен ръст на издадените дебитни карти за деца и младежи.

Младежките карти на Банка ДСК имат безброй предимства, като едно от най-практичните е възможността по тях да се превеждат ученически стипендии. Според експерти това е и една от причините все повече родители да избират Банка ДСК за партньор при издаването на карта за децата си преди започването на новата учебна година.

Засилен интерес към детските и младежки карти на Банка ДСК се отчита и по повод регистрирания напоследък ръст на електронната търговия в страната.

Пропорционално се увеличава и интересът на младежите към безкешовите плащания и желанието им да притежават дебитна карта.

Детските и младежки дебитни карти от Банка ДСК дават сигурност при разплащанията, а децата не трябва да носят пари в брой, за да плащат за текущите си нужди. Праговете за теглене от банкомат и плащане на ПОС устройство са по-ниски, отколкото при стандартните карти, а за да са още по-спокойни, родителите могат да ги намалят допълнително.

Данните показват, че вече близо 60 хиляди деца и младежи ползват детски и младежки дебитни карти от Банка ДСК. От тях с най-голям дял от 58,1% са картите ДСК Макс, които са за младежи между 18 и 24 години. Сериозен ръст отбелязва ДСК Тийн с 38%, които са за деца между 14 и 18 години. Дебитните карти ДСК Старт, които са за най-малките клиенти на банката на възраст между 7 и 14 години, са 3,8 % от всички детски и младежки карти, издадени от Банка ДСК.

Допълнителни предимства на детските и младежките карти от Банка ДСК са и в това, че чрез тях учениците се учат на самостоятелност и на финансова дисциплина. Повишаването на финансовата грамотност на младите хора в България е във фокуса и на друга инициатива на Банка ДСК – образователния проект „Национална финансиада“.

Финансиадата се проведе за първи път миналата година, а второто й издание ще започне в началото на 2020 г. Фокусът отново ще бъде стимулиране на знания и повишаване на отговорността към личните финанси сред учениците и техните семейства.

Дебитна карта ДСК Старт е за деца от 7 до 14 години.

Издаването на картата, откриването и обслужването на разплащателната сметка, както и тегленето от банкомат на Банка ДСК са напълно безплатни. Родителят може да контролира колко ще харчи детето, защото сам определя лимита за теглене от банкомат или плащане на ПОС терминал. Където и да се намира детето – на зелено училище, спортно състезание или екскурзия, възрастният има възможност веднага да осигури необходимите му средства напълно безплатно, дори и в неработен ден.

ДСК Тийн позволява на тийнейджъри от 14 до 18 години да развиват финансовата си култура, като сами се учат как да управляват бюджета си. Дебитната карта дава на притежателя си независимост, като в същото време осигурява спокойствие за родителите. Достъпът до ДСК Директ позволява на тийнейджъра да проследява своите транзакции.

Дебитна карта ДСК Макс за младежи от 18 до 24 години предоставя всички възможности на стандартната дебитна карта, но на значително по-ниска цена. По сметката могат да се получават стипендия, издръжка или пари от родителите, както и трудово възнаграждение.

ДСК Макс дава възможност за кредит-овърдрафт, кредит за обучение или кредит при преференциални условия по програма „ДСК Партньори“.

Откриването на сметката и издаването на картата е безплатно, а за обслужване и поддръжка младежът заплаща само 0,50 лв. на месец. Тегленето от банкомат на Банка ДСК също е с по-ниска такса спрямо стандартните дебитни карти – 0,10 лв. на теглене.