Възможно ли е в България да се разведем онлайн

| от MamaMia |


Възможно ли е да се задвижи процедурата по развод онлайн?

Отговорът дава e-Divorce.bg – първата платформа за онлайн споразумения за развод и уреждане на родителски права в България. Системата предоставя възможност за бърз начин за създаване на споразумение за развод или родителски права, като по този начин предлага лесен и иновативен начин за прекратяване на брака, който е съобразен с всички изисквания на българското законодателство.

Платформата е създадена по инициатива на дългогодишния адвокат, специалист в сферата на семейното право и медиатор Надя Русинова.

e-Divorce.bg дава възможност за избор между споразумение за развод с или без деца от брака или споразумение за родителска отговорност при родители без брак.

Двамата партньори получават достъп до общ профил, където с помощта на адвокат попълват дигитално споразумение.

Платформата разполага с пълна гама от възможности, съобразени с конкретната ситуация, заедно с допълнителни обяснения на термини и опции и съответните последици с оглед на българското и европейското законодателство.

Всеки модул предоставя и необходимите бланки и точни указания от адвоката относно документите, които следва партньорите да имат в конкретния случай.

Споразумението се попълва чрез предварително зададени опции, оформя се окончателно от адвокат и е готово за вкарване в съда.

Все още в България не е възможно да се извърши напълно онлайн самата процедура по развод и следва на самото съдебно заседание партньорите да се явят сами или с адвокат.

По думите на адвокат Русинова обаче, в случай че и двете страни разполагат с целия пакет с документи, процесът може да премине и без присъствието на адвокат, което би спестило и доста разходи.

„Е-Развод е първата и единствена по рода си онлайн платформа за изготвяне на документи за развод и родителски права, при която вие виждате всички възможни опции, сами попълвате вашето споразумение според предпочитанията си и имате достъп до него по всяко време, за да обмислите отново избора си.

При това през целия процес опитен специализиран адвокат ви насочва и съветва, за да стигнете до най-доброто решение за вас и за вашите деца. Това е опция за интелигентни родители и съпрузи, които осъзнават важността на добрите си отношения и след раздялата“, разказва адвокат Надя Русинова.

Споразумението може да се изготви и на други езици, в случай че единият от съпрузите не говори български, а при спорни въпроси и невъзможност на партньорите да достигнат сами до приемливо решение, могат да се възползват от модула „Специализирана семейна онлайн медиация“.

Скоро платформата ще предлага и дигитален брачен договор, декларация за избор на режим на имуществени отношения и декларация-съгласие за пътуване на дете в чужбина.

Онлайн услугите за изготвяне на документи за развод отдавна се прилагат с голям успех в много държави, включително в Англия, Франция, Нидерландия, САЩ, Австралия и т.н. Предимството им е огромно, тъй като спестяват време за посещения при адвокати и таксите са фиксирани и значително по-ниски, особено в държавите, в които законодателството позволява бракоразводната процедура да се проведе изцяло онлайн, включително депозирането на документите в съда и постановяването на решението, без страните да се явяват лично.

„Електронните системи в другите държави, за разлика от e-Divorce.bg, не дават възможност за автоматично попълване. Нашето законодателство изброява точно вариантите, което е предпоставка и за автоматизирана система с предварително генерирани опции. Например ако искате да се разведете и да упражнявате родителските си права, имате две възможности – или да ги разпределите, или да го правите споделено. В другите държави този тип системи се основават по-скоро на комуникация“, добавя още адвокат Надя Русинова.

Системата е приложима при разводи по взаимно съгласие, които заемат по-голям дял от разводите у нас.

През 2019 година 67,6% от браковете в област София са прекратени по „взаимно съгласие“, от които 26,5% – заради „несходство в характерите“ и 5,2% – поради „фактическа раздяла“, показват данните на НСИ.

„Моето категорично мнение е, че в България винаги трябва да се насърчава разводът по взаимно съгласие. Българската система е доста остаряла, в много държави вече не можеш да се развеждаш, като търсиш вина на другия, да говориш за извънбрачни връзки и т.н., тъй като е безспорно, че това е контрапродуктивно“, коментира адвокат Русинова.

„Голямото предимство на развода по взаимно съгласие и споразумението за родителски права е, че по тези дела не се разпитват свидетели и не се извършват социални доклади по отношение на децата.

Съдът задава само няколко процедурни въпроса, включително дали поддържате споразумението, както е представено, и проверява съдържанието на документите“.


Повече информация Виж всички