Трафикът на бебетата е разпространено престъпление в България

| от MamaMia |


Продажбата на бебета, родени в бедни и социално изолирани общности у нас, е все по-често използван криминален начин за справяне с бедността.

Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им бебета е специфично явление за българския контекст.

Според официалните данни на Прокуратурата на Република България въвличането в този вид трафик е доста разпространена форма на престъпление, която се осъществява с посредничеството на добре организирани криминални групи и манипулатори. Те изнудват, принуждават или успяват да заблудят млади момичета и жени, основно живеещи в условия на крайна бедност и неграмотност, да родят и да продадат новородените си деца в чужбина. В замяна им се обещава добро заплащане, което е възможно и никога да не бъде изплатено.

Най-честа дестинация на този вид трафик от България – е Гърция.

Броят на потърпевшите, свидетелствали в съда всяка година, е между 60 и 100 души. За съжаление често, поради зависимости и страх, много от пострадалите жени отказват да сътрудничат на разследващите органи или се отказват да участват като свидетели в процеса на наказателното производство.

Националната комисия за борба с трафика на хора разпространява кратък анимационен филм по истинска история, който показва как точно се случва този специфичен за България трафик на бебета.

Видеото* има за цел да постигне по-широка информираност на обществеността за механизма на престъплението и последствията от него. Особен акцент пада върху уязвимите общности:

10-те местни комисии на Националната комисия за борба с трафика на хора започват разяснителна кампания за превенция на този вид трафик.

Кампанията се провежда под наслов: „Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им деца е престъпление!“ и се реализира по инициатива и проект на Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас, Сдружение „Равновесие” и Община Бургас. Представянето на специално подготвеното видео ще бъде съпътствано и с провеждане на информационни срещи в градовете, където функционират 10-те местни комисии за превенция на трафика на хора.

Ето и някои важни номера за спешни случаи, към които могат да се обърнат всички свидетели или потърпевши на подобен трафик:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;
Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;
Варна, тел.: + 359 52 820 748, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;
Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;
Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;
Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;
Плевен, тел.: +359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;
Пловдив, тел.: +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;
Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;
Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

*Анимацията е реализирана по инициатива на МКБТХ – гр. Бургас, по проект на Сдружение „Равновесие”, финансиран от Община Бургас.