Заплатата има все по-малко значение за професионалната удовлетвореност

| от MamaMia |


Около три четвърти от зрелите хора в трудоспособна възраст ходят на работа. В крайна сметка на повечето от нас се налага да печелим заплатата си. Но сумата, която ни плащат, каквато и да е тя, не е единственият фактор, който определя коя работа ще предпочетем. Приятелствата, които изграждаме, или физическата среда, в която работим, също имат значение.

Във фокус групи, проведени из цяла Велкобритания в рамките на няколко месеца, хората споделят за това колко много ценят разнообразната работа, гъвкавите работни места, които им дават възможност да съчетават работата си и личния си живот. Социалната среда в офиса, непаричните придобивки, гъвкавите часове, възможността за редуване на дистанционна и офис работа придобиват все по-голямо значение. Някои от тези аспекти на работа могат да бъдат трудни за измерване, така че икономистите често се придържат към заплатите, когато сравняват работни места, например при измерване на неравенствата. 

За щастие, не всички изследователи са толкова повърхностни. Ново изследване  на Лондонското училище по икономика използва личната самооценка на удовлетвореността от живота на работещите, за да оцени непаричните възнаграждения от различни професии. Някои икономисти смятат, че по-високото заплащане е форма на компенсация за неприятни работни места (помислете за дългите часове в банкирането например), но изследователите откриват, че непаричните преимущества като цяло се намират в положителна корелативна връзка с печалбите (с някои забележителни изключения – някои нископлатени селскостопански работи повишават усещането за благосъстояние повече от други роли с ниска заплата). Така че по-високото заплащане всъщност обикновено не е компенсация за неприятна работа, а напротив – то е част от пакета, който идва с приятната.

Анализирането на заплатите и непаричните възнаграждения за всяка професия в съвкупност повишава значително неравенствата между работните места (разликите се увеличават с една трета!) в сравнение с простото разглеждане на разликата в заплащането. Разликите между половете и етническата принадлежност също се увеличават. Важно е, че възвръщаемостта от образованието също е по-висока, защото степента не само ви носи по-висока заплата – тя води и до по-приятна работа. Изводът? Удовлетвореността от работата и неравенствата на работа имат много повече аспекти от простото сравняване на заплати.

Вижте още:

Как да научим детето да борави с пари