Желаете ли да станете SOS приемни родители?

| от MamaMia |


Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск.

За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Вече над четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа, като предлага „семеен тип грижа“.

SOS Детски селища предоставя приемна грижа чрез SOS приемни семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна.

Деца, разделени от родителите си, растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Децата посещават училищата и детските градини и са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от педагози, психолози, психотерапевти, логопеди и социални работници, които подпомагат тяхното развитие.
Желаете ли да станете SOS приемни родители в София?

Това могат да бъдат семейства, семейни партньори или отделни кандидати, които имат желание да отглеждат приемни деца и да предлагат услугата „приемна грижа“ в собствените си домове.

SOSДетски селища България предлага на SOS приемните родители:

Начално и поддържащо обучение;
Консултиране, подкрепа и супервизия (индивидуална и групова);
Подпомагане от квалифицирани детегледачки;
Материална подкрепа за подготовка на пространството в дома за прием на дете;
Ежемесечна материална подкрепа за развитието на детето, настанено в приемното семейство;
Услуги за децата, настанени в приемните семейства чрез Център за обществена подкрепа и Екип по приемна грижа – педагогическо консултиране и подкрепа, психологическа и психотерапевтична подкрепа, групова и индивидуална работа, професионално ориентиране и консултиране.

Ако проявявате интерес, моля обърнете се към Гергана Видинова
( 0885 999712 или Gergana.vidinova@sosbg.org )


Повече информация Виж всички