„Не искам повече на училище, мразя госпожата!“

| от MamaMia |


Може да е безкрайно трудно за всеки родител да чуе тези думи. Децата не харесват новия си класния си ръководител, учителката по физическо, новия преподавател по немски?  Това може да окаже влияние върху техния учебен процес и върху отношението им към ходенето на училище изобщо. Няколко съвета от бивши учители могат да ви помогнат да оправите нещата. Поне малко.

Не взимайте страна

Не трябва да споделяте с детето, ако и вие не харесвате учителя му. Децата възприемат мнението на родителите си доста лесно, така че се опитайте да говорите умерено за учителите им, за да сте сигурни, че проблемът няма да не се влоши. Ако пък решите да играете адвокат на дявола и да заемете изцяло страна на учителя, детето ще се почувства предадено и няма да ви се доверява толкова лесно за проблемите си за в бъдеще.

Изслушайте детето внимателно

Въпреки че трябва да останете безпристрастни, трябва също и да се уверите, че се вслушвате в притесненията на детето си относно техните преподаватели и да се опитате да намерите резон в тях, дори и проблемът всъщност да идва от самото дете.

Обсъдете го с училищния екип

Да поговорите със самия учител, без да ръсите обвинения, или да се консултирате с училищния психолог е добра идея. Често децата изпитват антипатии към тези свои учители, за които усещат, че не харесват тях, дори и това усещане да е погрешно. Може да се стигне до първоизточника на неприятното чувство с по-открито общуване. Ако самите вие сте наясно с очакваното поведение, изискванията и правилата в класната стая, може да помогнете на детето си да се адаптира, така че да не възникват конфликти между него и учителите му.

Възможно ли е да е „сценична треска“?

Понякога това, което децата демонстрират като омраза към учителите си, не е нищо повече от начин да изразят притеснението и стреса си, свързани със самото учене и с новата учебна година. Може би се страхуват от изпитвания на дъската пред класа или дори изправени от мястото си, а обичайният подход в час да е точно такъв. Напомнете на детето си за предизвикателствата в училище, които вече е преодоляло успешно в миналото, и го окуражете, че има причини да се чувства по-уверено.

Насърчавайте детето да говори открито

Друг начин, по който родителите могат да помогнат на децата да преодолеят неприязънта си към нов или стар учител, е като ги уверят, че могат да говорят със самия си учител за проблема, който откриват. По-ренатбилен модел за цялата им комуникация в училище, а и занапред в живота, е да се научат да измъкват сами от некомфортни ситуации, а не да привикват, че вие ще ходите да „оправяте нещата“.

Дайте му време

Както за повечето неща в живота, и в конфликтните ситуации времето може да е лечител. Нещата може да се уталожат след няколко дни, когато детето и учителят се опознаят по-добре, ако става дума за нов преподавател, или изчистят конфликтния момент помежду си. Самите негативни емоции може да охладнеят. Това не означава да не взимате никакви мерки изобщо, но просто да не прибързвате да реагирате веднага, особено с обвинения и заключения.

Обърнете внимание на учителя за силните страни на детето си

Може би той все още не знае какви са талантите, интересите и заложбите на детето ви – все пак работи с няколко десетки ученици и няма как да познава индивидуално всеки от тях достатъчно задълбочено. Споделете му при родителска среща или при лична среща с него къде са силните страни на детето ви, защото ще е по-приятно и полезно и за двете страни в учебния процес, ако се работи именно над тях.

И не изпадайте в паника. Всички сме „мразили“ някоя госпожа или другарка. И все пак сме завършили училище и вероятно днес дори си я спомняме с добро.

Вижте още:

Учителко любима, как хубаво наказваш ти