Казусът с бебе Сара: Всички държави от ЕС са длъжни да признаят децата от еднополови бракове

| от MamaMia |


Във вторник Съдът на Европейския съюз се произнесе, че всяка от неговите 27 държави членки трябва да признае родителите от един и същи пол и техните деца за законно семейство. Повод за това решение става случай в родината ни.

Съдът на ЕС бе сезиран с преюдициалното запитване от Административен съд – София. Спорният предмет се отнася до задължението на България като държава членка на ЕС да признае издаден акт за раждане от органите на Кралство Испания, в който са посочени двама родители от един и същи пол.

Каква е предисторията на случая?

Сара е родена на 08.12.2019 г. в Барселона, Испания, като ѝ е издаден испански акт за раждане, в който са вписани двете ѝ майки: Калина и Джейн. Калина е с българско гражданство, а Джейн е гражданин на Великобритания. През 2015 г. двете жени сключват граждански брак в Гибралтар и решават да имат дете заедно.
С раждането на Сара и издаването на акт за раждане в Испания се поставя въпросът за нейното гражданство, разказват от ЛГБТИ организация „Действие“която съдейства на двете майки с техния правен казус.

Сара не може да придобие испанско гражданство, тъй като нито един от родителите ѝ не е испански гражданин. Джейн не може да предаде британско гражданство на дъщеря си, тъй като Сара е родена извън територията на Великобритания, което е пречка за придобиване на гражданство според британското законодателство.

Едновременно с това българската майка Калина подава молба до Столична община за съставяне на български акт за раждане на детето. Столична община изисква доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. С входирана молба молителката е заявила, че такава информация не е задължена да дава доказателства за биологичния произход на детето по нито един действащ в Република България закон или подзаконов акт.

Столична община отказва издаване на български акт за раждане въз на испанския акт за раждане, в който фигурират две лица от един и същи пол. В резултат на това детето Сара, европейска гражданка, остава без право да упражни своето европейско гражданство.

На практика момиченцето остава без гражданство.

Към настоящия момент Сара не притежава лични документи и не може да напуска Испания, където е родена, за да посети роднините си в България и Великобритания. Липсата на гражданство отнема правото на свободно придвижване на момиченцето и нейните родители, а това е основополагащо право в ЕС. Поради същата причина са нарушени и техните права, свързани с личен живот, семейство, наседяване.

Отказът създава правна несигурност за европейските граждани, защото в две държави един и същи обективен факт поражда различни правни последици. Той е обжалван пред Административен съд – София, който на свой ред подава преюдициалното запитване.

В решението си от 14 декември Съдът на ЕС заявява, че гражданите на ЕС имат законова гаранция за свободно придвижване между държавите, следователно връзката между родители и деца трябва да бъде призната.

Според прессъобщението на съда, ​​отказът може да затрудни издаването на български документ за самоличност и следователно да попречи на упражняването на правото на свободно движение на детето и по този начин пълното упражняване на правата му като гражданин на ЕС. Съдът също така определя, че признаването на семейства с родители от един и същи пол „не подкопава националната идентичност и не представлява заплаха за обществения ред“ на друга държава-членка, където еднополовите бракове не са законни, като България.

И независимо на какво мнение е всеки един от нас за гей браковете и какви предразсъдъци и страхове бихме могли да имаме, си струва да отделим пет минути и просто да помислим кое е по-страшно – едно невръстно дете да живее без права, или изборите на родителите му за собствения им личен живот да се различават от нашите.

Вижте още:

Припознаване на дете: какво може да се обърка?


Повече информация Виж всички