Училищата с ромски ученици се тестваха и върнаха в клас

| от MamaMia |


Възстановено ли е присъственото обучение в началните класове в училищата с концентрация на уязвими групи? Как реагират родителите на необходимостта децата им да бъдат тествани два пъти седмично в училище? Участват ли учителите, образователните медиатори и останалият непедагогически персонал в тестването?

Онлайн анкета, проведена от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” сред 127 училища в страната, дава отговор на тези и други въпроси, както и добри примери за това как могат да бъдат преодолени притесненията на родителите относно тестването на децата им. Участващите училища са част от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”.

Общото между всички включени училища е наличието на множество предразсъдъци и слухове сред родителската общност относно тестването на учениците, включително слухове, че чрез тестовете се събира ДНК на учениците, че тестовете дават фалшиво положителни резултати, причиняват болка на децата, че учениците се тестват, за да бъдат ваксинирани.

Как се преборват тези предразсъдъци?

Образователните медиатори от Мрежата, заедно с директорите и учителите, започват борба със слуховете и фалшивите новини още през първото десетдневие на ноември, като посещават родителите по домовете и организират срещи и разговори.

В 80% от анкетираните училища присъственото обучение в началните класове вече е възстановено, като в повече от половината от тях присъствено се обучават всички паралелки, в около една пета – някои паралелки, а в други предстои непосредствено възстановяване на присъствения учебен процес, тъй като родителите вече са дали съгласие.

Връщането към присъствено обучение е резултат от съгласието на мнозинството от родителите техните деца да бъдат тествани в училище. Само в шест училища нито един от родителите все още не е съгласен с тестването на децата. Училищата споделят, че броят на родителите, деклариращи съгласие, непрекъснато се увеличава.

Първоначалният страх и притеснение от ширещите се слухове и фалшиви новини са отстъпили място в резултат от работата на медиатори и учители на терен и усилията им да убедят родителите. Важно се е оказало и това, че в много от училищата, част от родителите са имали възможност да наблюдават първото тестване на децата и да се убедят, че то е напълно безопасно и безболезнено за децата.

На места директорите са се усетили принудени да извършват тестването на децата на открито, в двора на училището, за да могат всички желаещи родители да наблюдават от разстояние процедурата, тъй като повечето от тях нямат зелен сертификат и нямат достъп до училище.

Това нестандартно решение в много голяма степен е успокоило страховете в големите ромски общности и е довело до почти 100 % връщане към присъствено обучение на места с голямо и компактно ромско население. Не са изключение и родителите, които са се включили като доброволци в тестването, заедно с учителите и образователните медиатори.

Резултатите от анализа ясно показват, че там, където училищата са успели да изградят работещ механизъм за реално партньорство с родителите, отношения на доверие, страховете много бързо се преодоляват и родители и училище заедно намират решение в такива кризисни ситуации.

Над 61% от анкетираните споделят, че не са срещнали сериозни проблеми при тестването на учениците.
Единични са отговорите, че тестването нарушава графика на учебния процес, води до понижаване на дисциплината и т.н. Директорите споделят, че децата приемат нормално тестването и това допълнително убеждава все по-голям брой родители да дадат съгласие.

В училищата с концентрация на уязвими групи почти не съществува проблем с това педагогическият персонал да отказва участие в тестването.

Все пак в две училища почти всички учители не са дали съгласие, а в едно училище между 50 и 75% от педагогическият персонал е отказал да участва в процеса. В тези училища и родителите не са съгласни децата им да се тестват.

Очевидно родителите се влияят силно от нагласата на педагозите и е много важно как ръководството на училището организира самия процес и информационната кампания за това.

„Образователният медиатор е лицето, което убеждава родителите и децата за тестуване. Присъствието на медиатора играе много важна роля в този момент. Много е важно как, по какъв начин ще обясниш на родителите и децата как ще протече тестването“, споделя един от анкетираните директори.

В училищата с концентрация на уязвими групи почти не съществува проблем с това педагогическият персонал да отказва участие в тестването.

Все пак в две училища почти всички учители не са дали съгласие, а в едно училище между 50 и 75% от педагогическият персонал е отказал да участва в процеса. В тези училища и родителите не са съгласни децата им да се тестват.

Очевидно родителите се влияят силно от нагласата на педагозите и е много важно как ръководството на училището организира самия процес и информационната кампания за това.

Вижте още:

Когато „зеленият сертификат“ не звучи като спасение, а като повод за тревога