Как дете на разведени родители може да пътува в чужбина

| от Христина Маджарова* |


Какво се случва, когато родителите са разведени и единият от тях иска да изведе детето в друга държава?

Правната уредба на този въпрос се съдържа в Семейния кодекс и Закона за лицата и семейството (ЗЛС). Според техните разпоредби отговорността и грижата за децата е на техните родители.
За да напусне страната дете само с единия си родител, е необходима нотариално заверена декларация от другия родител, в която писмено е дадено съгласие за това. За да напусне страната дете с трето лице, е необходима нотариално заверена декларация и от двамата родители.

Какво се случва, ако родителите са разведени и единият от тях желае да изведе детето в чужбина?

Както вече посочихме, необходимо е съгласие, дадено писмено, нотариално заверено. Но ако такова съгласие липсва?

Личните отношения между бившите съпрузи оказват определящо значение върху живота на децата им и много често след развод родителите не могат да постигнат съгласие относно пътуването на детето в чужбина. Невъзможността да се постигне съгласие води до необходимост от съдебно производство пред районния съд.

Ищец е родителят, който иска да изведе детето извън пределите на страната. В исковата си молба трябва да представи причините за пътуването, да докаже защо е наложително това пътуване, трябва да докаже основателността и значимостта на това пътуване за детето. Например пътуване с цел обучение, курс, училищно състезание, международна олимпиада са значими и основателни причини за напускане пределите на страната. Значима и основателна причина е и пътуването с цел лечение на детето в друга държава, като за да бъде получено разрешение от районния съд, е необходимо да се представят медицински документи (епикризи, заключения на лекарска комисия и други).

Съдът се произнася с решение, с което може да уважи искането за пътуването на детето в чужбина, или да отхвърли исковата молба като неоснователна. Във всеки случай съдът изследва цялостната фактическа обстановка и се води от интересите на детето. Решението на съда е съобразено изцяло с интересите на детето и представлява израз на защитата и сигурността на непълнолетните лица.

*По призвание Христина Маджарова-Атанасова е човек на думите. По професия е адвокат, практикуващ в сферата на семейното, наследственото и наказателното право. По сърце е поет – автор на книгите: „И за любов да пишем е престъпно” (2014, изд. „Буквите”) и „Мъжът, който живее отсреща” (2020).

Вижте още: 

С деца на море – може и без драма


Повече информация Виж всички