Децата разчитат на родителите си да им показват как да се пазят в интернет

| от Mamamia |


Във всеки етап от живота си децата разчитат на родителска подкрепа. Още с прохождането възрастните подават ръка, насочват детето към безопасна територия, показват му къде би могло да се нарани и то постепенно започва да трупа опит и умения.

Същото е и с „прохождането“ онлайн.

В дигиталната ера, в която живеем, подрастващите се срещат с технологиите и интернет вселената от съвсем ранна възраст. Затова да се говори с тях за потенциалните опасности, които се крият онлайн, е нещо не само отговорно, но и очаквано.

Скорошно проучване на Yettel сред деца (7-12 г.), тийнейджъри (13-19 г.) и техните родители показва, че родителите са предпочитан източник на информация за безопасното сърфиране в интернет за почти 70% от децата и над 40% от младежите. И двете групи споделят, че член на семейството (най-често родител) би привлякъл най-много вниманието им относно онлайн сигурността и методите за предпазване от заплахи в интернет пространството.

Силната връзка между подрастващите и техните семейства е видима и в изграденото доверие, особено при малчуганите. Почти всяко второ дете споделя паролите с родителите си, насърчавано от самите тях, но и защото не се чувства достатъчно уверено да ги създава само.

Изследването показва, че малките интернет потребители имат по-слаби познания как да се предпазват от онлайн заплахите – едва 33% знаят как да създават силна парола, а 58% срещат затруднения при разпознаване на опасните уебсайтове.

Най-трудно за тийнейджърите е разпознаването на фалшиви новини – 44% твърдят, че не знаят как да разграничат фалшиво от истинско съдържание в интернет, но голяма част от тях са уверени, че могат да се предпазват от вируси (82%) и създават различни пароли за всичките си акаунти (91%).

Споделянето в случай на проблем, като например получаване на смущаващо съобщение, е по-типично за децата, отколкото за тийнейджърите, сочат данните от проучването. Попитани как биха реагирали в подобна ситуация, 41% от децата отговарят, че казват на близък, докато при подрастващите този процент е едва 16%.

Разминаването между двете групи е видимо и при хората, към които се обръщат. Ако малчуганите поставят на първо място родителите си, то тийнейджърите имат най-голямо доверие към приятелите си, a семейството се нарежда на второ място.

Всичко дотук ясно показва ролята и отговорността на родителите за възпитаването на дигитални умения у децата, за да бъдат подрастващите по-малко уязвими в интернет. Защитата на децата започва с повече увереност и осъзнатост чрез придобиване на нови знания и способности за справяне с онлайн заплахите.

Важно е обаче родителите да не превръщат тези разговори в назидание, а те да бъдат една здрава основа за доверие между поколенията. Или казано накратко – да бъдат гласа на разума, а не на страха.

Изправени пред тази трудна задача, родителите трябва едновременно с това да наваксват и с новостите в онлайн пространството. Скоростта, с която се развиват технологиите, изисква от възрастните непрекъснато да следят променящата се среда и потенциалните опасности, както и платформите, които децата използват.

Изграденото доверие позволява този процес да бъде двупосочен – децата запознават семействата си с модерните сред тях онлайн тенденции и говорят открито за това, което ги вълнува. А родителите им дават съвети как да се справят с различни ситуации.

Освен чрез личния опит това става и с помощта на различни обучителни програми и инициативи, каквато е „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“. Дългогодишната кампания на Yettel подпомага деца и възрастни да придобиват нови знания за сигурността в интернет пространството.

През тази година тя ще насочи вниманието към т.нар. „умно родителство“ с полезно съдържание в помощ на семействата, свързано с интернет потреблението на децата и рисковете, на които са изложени онлайн. Телекомът планира още да разшири и темите, като обърне внимание на неподходящото съдържание, фишинг измамите и гейминг културата.