52% oт младежите попадат на насилие онлайн

| от MamaMia |


Според данните на ново национално проучване 52% от българските младежи на възраст 14-19 години са били изложени на крайно съдържание онлайн. Около 30% от тийнейджърите са попаднали на такова съдържание по случайност. Притеснителните данни са част от представително проучване в рамките на националната кампания „Намери друг начин“*.

Резултатите показват още, че между 12% и 16% от младежите одобряват онлайн съдържание, което демонстрира омраза или агресия.Данните посочват още, че пасивното и безкритично „консумиране“ на такъв тип съдържание е свързано с по-високи равнища на одобрение сред младежите на призивите за насилие или крайни действия.

Тези агресивни послания изместват фокуса при младежите от търсенето на решения на действителни обществени проблеми. Също така те водят до противопоставяне и поляризиране на общественото мнение и блокират провеждането на обективни и базирани на факти дискусии.

Изследването се фокусира върху редица нагласи сред младите хора по отношение на онлайн съдържанието, с което се сблъскват, както и факторите на влияние при формиране на тяхното мнение по важни обществени въпроси. Основен акцент е доколко младежите са били изложени на крайно съдържание в онлайн пространството, приканващо към агресия и омраза срещу определени обществени групи, и как биха се отнесли към подобен тип послания.

Проучването е проведено сред 1018 респонденти на възраст 14-19 години чрез персонално интервю, в периода април–юни 2019 година.

В рамките на кампанията са проведени и фокус-групи в периода септември–октомври 2019 година. Проведени са пет фокус-групи с 10 младежи на възраст 14-18 г. (8-12 клас) и 3 фокус-групи с учители на ученици в тази възраст в Пловдив, Враца, Кюстендил, София-град, както и с членове на Младежки панел към Националния център за безопасен интернет.

* Кампанията се финансира по Програма за овластяване на гражданското общество към Фонд „Вътрешна сигурност“ на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия и ще продължи през новата 2020 година. Целта й е да насърчи критичното мислене и гражданската активност сред младите хора.

„Намери друг начин“ е разработена в подкрепа на политиките на Европейската комисия, които имат за цел да гарантират икономическия, културния и социалния растеж на страните от Европейския съюз и могат да се развиват в стабилна, законна и сигурна среда, както и за изграждането на отворена и по-безопасна Европа.

„Намери друг начин“ цели да отговори на тези съвременни предизвикателства, като покаже положителни примери и насърчи практически умения за справяне с манипулативното съдържание онлайн. Основен елемент е и насърчаване на гражданската активност на младите хора чрез показване на добри примери за ангажираност.

Чрез серия от видеа и креативно съдържание в социалните медии, поднесено по ангажиращ за младата аудитория начин, както и чрез практически обучения с учители, кампанията цели да развие необходимите умения на младите хора за оценка на информация и разпознаване на крайно съдържание онлайн, а също и социалните им умения и емоционална интелигентност, така че да общуват по-ефективно и пълноценно помежду си въпреки различията си и да дискутират градивно и аргументирано.

Кампанията се изпълнява от комуникационна агенция Intelday Solutions в партньорство с Център за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.