Книга за родителите, които искат децата им да успяват

| от MamaMia |


Родителите често поощряват децата си да изкарват отлични оценки в училище и да посещават допълнителни извънкласни дейности, за да бъдат приети в най-добрите университети и да имат най-голям шанс за успешна кариера. Но дали това е правилната формула за възпитаването на един успяващ човек?

В новата си книга „Успяващите деца: Изненадващите причини някои да изостават, а други да процъфтяват” изтъкнатият детски психолог и учител с дългогодишна практика д-р Мишел Борба дава отговор на този въпрос и показва, че академичните постижения не са надежден показател за успех в XXI век.

Д-р Мишел Борба е международно призната американска преподавателка, награждаван автор на 24 книги и експерт по възпитание на деца. Тя работи с над един милион родители и възпитатели по целия свят и на база на опита си предлага стратегии за укрепване на характера на децата.

Но защо твърде завишените очаквания към сегашните младежи допринасят за обезпокоителната тенденция децата ни да са по-тревожни и депресирани в сравнение с връстниците си от предишни поколения?

„Успяващите деца: Изненадващите причини някои да изостават, а други да процъфтяват” предлага модел на възпитание, който цели не само да повиши успеха на децата в училище, а да им помогне да подобрят поведението си – да бъдат по-уверени и по-оптимистични.

С 40-годишния си опит като учител, детски педагог и образователен консултант д-р Борба предлага разумни и постижими съвети за родители и учители, които могат да бъдат приложени във всяка възраст.

Тя установява, че успешните и завършени личности се отличават със седем силни черти на характера – самоувереност, емпатия, самоконтрол, нравственост, постоянство, любознателност и оптимизъм.

Усвояването на тези качества при децата води до намаляване на тревожността, помага им да се адаптират към променящия се свят и да могат да решават проблемите си.

Всяка глава в изданието разглежда поотделно седемте черти на характера и включва подходящи за възрастта дейности – игри, теми на разговор, книги и филми, които да развият и затвърдят съответните качества в децата.

Базирайки се на личния опит на авторката „Успяващите деца: Изненадващите причини някои да изостават, а други да процъфтяват” се превръща в наръчник, който да ви помогне да опознаете силните страни на детето си, да го насърчите да се възползва от дарбите си и да се установи като една по-успешна, по-здрава и щастлива личност.

Ето откъс от книгата:

„СЕДЕМТЕ СИЛНИ СТРАНИ НА ХАРАКТЕРА НА ПРЕУСПЯВАЩИТЕ ХОРА

„Вече е прекалено късно да оправим нещата по отношение на приятелите ми, но бързо трябва да намерим решение за по-малките деца. Положението им ще стане още по-тежко, защото са изложени прекалено рано на прекалено силен натиск.“

София, на 14 години, Далас

През последното десетилетие задълбочено изучавах резултатите от изследванията в областта на личностните черти, които са свързани най-тясно с оптимизирането на възможностите на децата да преуспяват, и съм обособила седем силни страни на характера: самоувереност, емпатия, самоконтрол, нравственост, любознателност, постоянство и оптимизъм.

Усвояването им води до укрепване на психическата устойчивост, социалната компетентност, моралната сила и емоционалната гъвкавост и до подобряване на самооценката. Те способстват за намаляване на тревожността и за увеличаване на устойчивостта, за да бъдат децата в състояние да се справят с враждебността, да решават проблеми, да се адаптират към променящите се условия и да поддържат нормални взаимоотношения – основните предпоставки за смислен и успешен живот.

Изборът на седемте силни страни на характера се основава на шест критерия. Всяка от тях:

1. спомага да се засили устойчивостта на децата, което е доказано с мащабни изследвания.

2. е „крайно необходима“ за живота през XXI век според проучванията на Професионалната информационна мрежа, изследователския център „Пю“ и Световния икономически форум.

3. е призната за универсална сила, подобряваща нравствения ни облик.

4. оптимизира усвояването на знания и повишава успеваемостта.

5. може да бъде усвоена и не зависи от произхода, коефициента на интелигентност и материалното състояние.

6. укрепва психичното здраве и самочувствието.

Децата, с които разговарях, изразиха надежда, че тези силни страни ще им помогнат да се справят с усещането за празнота.

– Това са качествата, които ще ни помогнат да бъдем най-добрата си версия в училище и в живота – отбеляза един ученик от Сан Хосе.

Чака ни усилена работа: в Америка се наблюдава отрицателна тенденция по отношение на всяка от тези черти.

Първата част на книгата е посветена на начините, по които бихте могли да помогнете на детето си да развие тези черти и да израсне като човек с грижовно сърце.

Самоувереността ще даде възможност на детето ви да открие силните си страни и да приеме недостатъците си, за да бъде в състояние да намери най-правилния път към успеха в живота.

Емпатията ще даде възможност на детето ви да открие и да осмисли своите чувства и потребности, както и чув­ствата и потребностите на хората около него, за да бъде в състояние да поддържа нормални взаимоотношения с тях.

Във втората част е обяснено как бихте могли да помогнете на детето си да развие качествата, характеризиращи силния ум.

Самоконтролът ще даде възможност на детето ви да се научи да мисли ясно, да потиска вредните за здравето му чувства и да се освободи от стреса, за да може да се справя с всичко, което се изпречва на пътя му.

Нравствеността ще даде възможност на детето ви да усвои етични ценности, които ще му помогнат да си из­гради морални принципи и да ги следва в отношенията си с хората.

Любознателността ще помогне на детето ви да се възползва от възможностите, които се отварят пред него, да прави открития и да развива креативността си, за да може да следва мечтите си.

В третата част са представени няколко начина, по които ще можете да помогнете на детето си да
тренира волята си и да я укрепва.

Постоянството ще вдъхне кураж на детето ви да про­дължава да опитва, когато е на път да се откаже, и да осъзнае, че може да преодолява грешките и провалите си и да се учи от тях, за да постига целите си.

Оптимизмът ще предостави на детето ви инструменти, с които то ще бъде в състояние с положителна нагласа да се справя с предизвикателствата, да се освободи от депресията, да храни по-големи надежди за света около себе си и да повярва, че има неща, за които си заслужава да се живее.

Макар че всяка от тези силни страни може да бъде възпитавана у децата от детската градина до абитуриентския бал, повечето деца са лишени от подобна възможност. Това ги поставя в неизгодна позиция и се отразява неблагоприятно върху живота им в бъдеще.

Целта на тази книга е да пред­стави уроците, които родителите трябва да научат, за могат да помагат на децата си да преуспяват.“