Tag Archive: омраза

Какво им липсва на жените?

от Петя Павлова
Две, хоризонтално: „Липсващ съставен елемент в поведението на жените.” Какво им липсва на жените? Опитвам да позная. “Увереност”? Прекалено дълго. За...read more