Tag Archive: MamaMia

Нова приказка: Воден свят

от Камен Петров
На сина ми Давид – Расти щастливо, Малко мишленце… В една прекрасна слънчева утрин в края на лятото Скеар и...read more

Нова приказка: Вишната

от Юри Георгиев
Нова приказка за „лека нощ“ от конкурса НАПИШИ МИ ПРИКАЗКА в Mamamia.bg. Очакваме вашите ръкописи тук! Нека да творим и...read more