Защо германските родители днес са по-щастливи

| от MamaMia, по Futurity |


Майката се грижи за децата, а бащата работи по цял ден – това са традиционните роли, свързвани с нормата в семейството дълго време. В последните десетилетия обаче нормативните очаквания към майките и татковците са се променили. Майчинството вече не се приема за задължителна част от женската идентичност и условие за себеосъществяване. Вече не се очаква от само себе си, че майките ще изоставят добре платената си работа, а става все по-нормално за татковците да имат по-активна роля в отглеждането на децата и грижата за тях.

Сега германски учени са изследвали какъв ефект имат промените в очакванията на обществото към усещането за удовлетворение на майките и бащите.

Учените са събрали данни от продължително изследване на Института за икономически изследвания в Берлин, като данните са представителни за Германия. Съдържа се информация за над 18000 жени и близо 12000 мъже, които са анкетирани в периода между 1984 и 2015 година.

Според Клаус Прайзнер, един от авторите на изследването, въпреки че в последните години в медиите преобладава схващането, че съвременните родители са подложени на огромен стрес и дори съжаляват, че са избрали да имат деца, резултатите от изследването сочат точно обратното.

Данните от 80-те години показват, че повечето майки са били много по-неудовлетворени от живота си от жените без деца. Идеята да се сдобиеш с „вързопче щастие“ и то да ти донесе безброй радости, не се сбъдва за много от майките.

Прайзнер обаче посочва, че със свободата една жена да избере дали да има деца или не, и как да подходи към майчинството, този проблем се решава. Днес вече няма разлика в удовлетворението от живота между майките и жените без деца.

Картината е различна при мъжете. Ако преди от тях не се е очаквало да имат активна роля в живота на детето си, да взимат отпуск по бащинство или да работят по-малко, след като се сдобият с дете, днес те могат да имат по-голяма роля в отглеждането на децата. Това обаче по никакъв начин не променя усещането им за удовлетвореност от живота. Дори се оказва, че такава разлика няма и между бащите и мъжете без деца. Една от причините бащите да отговарят с удоволствие на новите очаквания към тях, е, че получават като награда за отношението си широка обществена подкрепа.

Значение има и държавната политика. В Германия не просто са променени очакванията към родителите, но са предприети и нови политически мерки, които да подкрепят младите родители след раждането на бебето. Осигурена е и грижа за малките деца извън семейството. Така и майките, и татковците могат по-свободно да изберат как да подредят живота си, след увеличаване на семейството. А по-доброто разпределение на задачите между майката и бащата има позитивен ефект върху живота и на двамата родители.


Повече информация Виж всички