Правилното диагностициране на рака на гърдата е в основата на успешно лечение

| от Проф. Д-р Матиас Прoйзър |


1. Какво знаем досега за рака на гърдата?

Ракът на гърдата е един от най-често срещаните видове рак. Най-често засяга жената, но се среща и при мъжете, макар и рядко.

Рискови фактори за рак на гърдата включват напреднала възраст, ранна менструация, късна менопауза, анамнеза за рак на гърдата в семейството, първа бременност след 30-годишна възраст, анамнеза за някои медицински лечения (например някои хормонални терапии, лъчетерапия на гърдите, употребата на алкохол, затлъстяване и някои генетични синдроми).

Ракът на гърдата произхожда от клетките на млечните жлези и млечните канали.

Toй може да бъде излекуван, ако бъде открит рано и преди да се е разпространил в други органи. Има няколко различни вида рак на гърдата, които се различават по биологични характеристики, като например производството на специфични протеини и генетични промени в туморните клетки.

Възможностите за лечение на рак на гърдата включват хирургическа намеса, лъчетерапия, химиотерапия, хормонална терапия, имунотерапия с антитела и персонализирана терапия с целеви лекарства. Изборът на лечение се определя от точния подтип на рака на гърдата, медицинската история на пациента и разпространението на болестта. За да може да се избере оптималната терапия за всеки пациент е много важно да се подбере най-новата диагностична техника.

2. Какви са най-новите методи, открити и използвани за откриване на този вид рак? Какво ще кажете за най-новите лечения?

Диагнозата на рак на гърдата се осъществява чрез радиологични техники като мамография, ултразвук, магнитно-резонансно изображение, компютърна томография, сцинтиграфия, позитронно-емисионна томография и микроскопско изследване на туморната тъкан, извлечена от биопсия. Препоръчва се редовен преглед на гърдите и трябва да се потърси медицинска помощ, ако се забелязват еднократни или други промени.

Редовният скрининг за рак на гърдата чрез мамография доказано спомага за откриването и ефективното лечение на рак на гърдата и следователно се препоръчва. През последните години се развиха много нови инструменти за лечение като сложни хирургични техники, модерни лъчетерапии и модерни лекарства за подобряване на лечението на рак на гърдата и доведоха до много по-добри скорости на лечение и резултати.

3. Когато говорим за рак на гърдата, мнозинството приема, че пациентът винаги е жена.

Но също така е известно, че мъжете също могат да се окажат жертви на рак на гърдата. Има ли някакви разлики в процеса на диагностициране или лечение на това заболяване?

Всъщност, понякога ракът на гърдата се среща при мъжете. Тъй като това се случва много по-рядко, заболяването при мъжете често се открива на по-късен етап от заболяването.

При оптимално лечение прогнозата при мъжете с рак на гърдата не е различна от тази при жени с рак на гърдата. Тъй като мъжкият рак на гърдата е толкова рядък, особено важно е да се консултират експертни медицински екипи в доказани онкологични центрове.

Проф. Д-р Матиас Прoйзър, онколог имунотерапевт от Центъра за ракови заболявания към Wiener Privatklinik е автор на популярни и многобройно цитирани медицински трудове в областта на онкологичните заболявания и съавтор на доклада на Световната здравна организация „Класификация на туморите в централната нервна система“. Получавал е многократно международни признания, награждаван e от Европейската асоциация по невроонкология, а също така е носител на два приза на Science award of Vienna от 2010 и 2013 година, както и Sibylle Assmus award и Kardinal Innitzer Award от 2009г.
Сега проф. Пройзър разкрива иновативните практики при лечението на рак на гърдата.


Повече информация Виж всички