Каква е разликата между етичната и токсичната мъжественост

| от Солидарен кръг "Не си сам(А)"" |


Токсичната мъжественост се характеризира с легитимация на доминацията, господството, потисничеството, за налагане на себе си без съгласието на другите чрез употребата на сила, власт и/или контрол. (негативно)

Мъжественост е разполагането със сила, физическа и/или на духа (мощ), като идентичностна характеристика (неутрално)

Етична мъжественост е използването на сила, физическа и/или на духа, за преодоляване на джендърните неравенства и подпомагане самоовластяването (самоомощяването) на различни потиснати джендърни групи, включително деца, жени, немощни възрастни или хора с увреждания, хора с недоминантна джендърна идентичност или изразност, романтична или сексуална ориентация, както и други безгласни, като животните, експлоатирани от хората. (позитивно)

В корените на насилието, което диспропорционално превръща в жертви гореизброените джендърни групи, не е мъжкият пол, а токсичната мъжественост.

Предвид генералната разлика между пол и джендър, е важно в никакъв случай да НЕ говорим за „насилие, основано на пола“, а да изберем някоя от следните възможности за предаване на български на международния термин gender-based violence:

  •  джендърно насилие
  • насилие, основано на джендърен/гендерен/родов признак
  • родистко насилие.

Сравнението на етимологичния произход на понятията пол, род и gender също подкрепя тази теза. Понятието пол показателно произлича от половина, разделеност, разполовеност. По-скоро е адекватно да се говори през призмата на концепциите за джендър и/или род, които са етимологично припокрити, свързани са с (по)раждане/генерация, генетичен произход, групиране по граматически род/джендър, деца (рожби/нова генерация), роднини/сродници-kin/kindred и пр.

Етимологичният произход и когнатите (етимологиечски свързаните с тях думи) и на род, и на джендър показват функционалното им сходство за обозначаване на своите и чуждите, на това кои сме ние, кои сте вие, кои са нашите, кои – другите и пр.

Вижте още: Прекратиха разследването срещу Тил Линдеман за сексуално насилие

Пол/sex/полово общуване като концепции има общо с това само частично и е обвързан с биологичността, докато джендър и род са много по-широки и комплексни в плана на социализацията. Тази комплексност се илюстрира дори от разликите в типа когнати на думите род и джендър. Род е свързано и с възприятията за естественост, с приРОДата, както и с неестествеността изРОД, и за РОДината, и за човешкия РОД (човечеството), което при джендър отсъства на този етап. А джендър пък е етимологически свързан с гений, както и с генерал, и с прилагателното мил (kind) и т.н.

*На 22 септември се очаква следващата дискусия на Солидарен кръг за взаимопомощ срещу джендърното насилие „Не си сам(А)“, в която ще се обсъждат проявленията на токсичната женственост. 

Вижте още:

Математика за наскоро родили


Повече информация Виж всички