Има ли грипна ваканция в детската?

| от Доня Елзиния |


Грипната ваканция тази година изглежда, че затруднява комуникацията между Столична община и Министерството на образованието по отношение на отсъствията в детските градини.

Обичайно досега (или поне в последните четири години, откакто мое дете е в съответното детско заведение) сякаш по презумпция е ясно – има ли ваканция за учениците в училищата, било то грипна, лятна или зимна, отсъствията на децата в детската градина се извиняват служебно.

Вероятно това цели да улесни родителите, които имат дете и в училище, и в детска градина. Идеята е, че ако голямото дете е във ваканция, не трябва да мислиш за извинителна бележка на малкото, ако оставиш и него вкъщи за този период. Повечето родители правят именно това, защото така или иначе са взели отпуски или са ангажирали баби, докато мине ваканцията.

На 24 януари тази година МОН обяви, че от понеделник, 27 януари, до вторник, 4 февруари, поради висока заболеваемост се преустановява учебният процес във всички 273 училища в София, или иначе казано – грипна ваканция.

Това почти автоматично трябваше да означава, че отсъствията на децата, които няма да посещават детска градина за този период, ще се извиняват служебно. Другите варианти са с медицинска бележка, да останат неизвинени или да се извинят по домашни причини (те са ограничен брой за година и до тях не се прибягва често).

Следвайки досегашната логика на МОН, в детската градина още в същия петък разлепиха съобщение:

„Във връзка с обявената грипна епидемия в гр. София ви уведомяваме, че от 27.01 до 04.02.2020 г. отсъствията на децата ще се извиняват служебно (бел. авт.: като служебно е дебело подчертано). При намаляване броя на децата ще бъдат сформирани сборни групи”.

детска градина, бележка

След няколко дни – във вторник, на 28 януари, обаче пристига писмо от Дирекция Образование на СО, което уточнява, че „съгласно закона за предучилищното и училищното образование детските градини нямат ваканции (бел авт: като нямат ваканции е дебело подчертано). За периода на грипната епидемия отсъствието на децата в яслените и градински групи в общинските детски градини … се извиняват само със заявление от родителя до директора по уважителни причини или с медицински документи”.

детска градина, бележка

На 29 януари, сряда, когато половината ваканция е минала, идва поредно писмо от Дирекция „Образование” в СО, в което се уточнява, че е разпространено заради множество запитвания от директори на детски градини:

„Дните на грипната ваканция няма да бъдат за сметка на регламентираните в нормативната уредба 30 дни по семейни причини, за деца посещаващи яслена, първа и втора група…. Отсъствие на децата в подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката”.

На разговорен език, първо ти казват, че ще извиняват отсъствията служебно, после ти казват да търсиш медицински бележки и такива по семейни причини, накрая – всъщност, ще ги извиняваме служебно.

Днес, като оставях децата в градината, учителката сподели, че след като от понеделник до сряда два пъти е трила и нанасяла в дневника как ще се извиняват отсъствията на децата, е решила да изчака до петък, защото вече не знае какво ново ще им сервират. Неприятното за учителите е, че в края на месеца – тоест до този петък – трябва да приключат с тези документни дела, за да се отчетат пред касиера, който да сметне таксите на децата на базата на броя отсъствия.

А обърквайки родителите какви бележки да носят и дали въобще да носят, това затруднява и работата на учителите. И ги забавя с приключването на месеца.

На фона на бедите на образователната система и на модерните кризи като безводие и т. н. това с отсъствията е бял кахър. Но той е подсказка за тромавата комуникация между институциите, които затрудняват и без това нелеката работа на учителите.


Повече информация Виж всички