България е сред страните с най-малко разводи в ЕС

| от MamaMia |


Малта, Ирландия, Словения, Италия, Хърватия и България са сред страните с най-малко разводи в Европейския съюз според проучване на Евростат, публикувано преди дни.

Абсолютни рекордьори по ниско ниво на разводи са Малта и Ирландия, които отчитат едва 0.7 развода на 1000 души. В Словения са отчетени 1.1 развода на 1000 души, а в България, Италия и Хърватия– по 1.5 на 1000.

В Румъния разводите също са сравнително малко – 1.6 на 1000 души, като северната ни съседка отчита и едно от най-високите нива по сключени бракове в ЕС.

Най-високи нива на разводи се отчитат в Литва и Латвия – 3.1 на 1000 души. Дания и Швеция също са сред държавите-лидери по броя на разводи – съответно 2.6 и 2.5 на 1000.

В проучването се отчита и броят разводи сред страните-кандидатки за членство в ЕС. Северна Македония е с изключително нисък брой разводи – 0.8 на 1000 души, а в Албания и Турция разводите са 1.7 на 1000 души.

Страните отЕвропейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) отчитат средно 1.9 развода на 1000 души.

Средното ниво на разводи в ЕС през 2017 година е 2 на 1000 души, което е почти двойно спрямо 1965 година, когато е било 0.8 на 1000. Общо разводите през 2017 са били 0.8 милиона – като в тази статистика се включват данните за 26 държави без Франция.

Отчасти причина за нарастването на броя на разводите е и фактът, че през изминалите десетилетия няколко държави-членки на ЕС са легализирали правното разтуряне на брачната клетва – например Италия, Испания, Ирландия и Малта.

Малта е сред последните държави в Европа, които легализираха развода – страната въведе законови разпоредби за това едва през октомври 2011 година. Промените се случиха след национален референдум по въпроса, при който „за“ разводите гласуваха 53% от 71.57% гласоподаватели.

И все пак критерият за получаване на развод в Малта продължава да е доста рестриктивен. Семейната двойка трябва да докаже, че живее разделено поне 4 от последните 5 години.Съдът също така трябва да бъде убеден, че не съществува разумен вариант за помирение на двойката. Всичко това прави развода труднодостъпен за много семейства.

Към момента в света са останали само две държави, в които разводът продължава да е невъзможен – Филипините и Ватикана.

Статистиката на Евростат отчита още продължаваща тенденция към намаляване на браковете в Европа.

В доклада на европейската статистическа служба обаче се отчита и това, че брачната институция вече не е единственият възможен вариант за формиране на семейна единица. Националните законодателства в ЕС се промениха, за да предоставят повече права на несемейните двойки. Вече съществуват правни алтернативи на брака, като например регистрирано партньорство или граждански съюз. Именно затова се отчита и намаляване на броя на сключените бракове в 27-те страни членки на ЕС.

Средно за ЕС през 2017 са се сключили 4.4 брака на 1000 души, което е намаление почти с 50% спрямо 1965 година, когато са били 7.8 на 1000 души. През 2017 година в ЕС са сключени 1.9 милиона сватби.

Кипър има най-високият брой сватби на глава от населението – 7.8 на 1000, следван от Румъния с 7.4. Най-нисък брой сватби са регистрирани в Люксембург – 3.1.

Европейската статистика също така отчита увеличение на извънбрачните раждания в целия ЕС.

Във Франция процентът на родените извън класическия брак деца е 60%, в България – 58.5%, в Словения – 57.7%, в Португалия – 55.9%, в Швеция – 54.5%, в Дания – 54.2%, в Естония – 54,1% и в Нидерландия – 51.9%.


Повече информация Виж всички