Здравото сърце на детето зависи от начина на живот на майката

| от MamaMia |


Децата на жени, които спазват здравна хигиена и пазят сърцето си, живеят около десетилетие по-дълго без сърдечносъдови болести, отколкото онези, чиито майки имат нездравословен начин на живот.

Ново изследване, публикувано в European Journal of Preventive Cardiology за пореден път потвърждава, че родителите предават на децата здравните си проблеми през гените и средата, в която ги отглеждат. Изследването обаче е първото, което се фокусира върху влиянието на родителите върху сърдечно-съдовото здраве на децата чрез изучаването на множество единични случаи.

„Нашето проучване показва, че майките са главните виновници за здравето на следващото поколение. Тяхното влияние остава в живота на децата им и като възрастни“, казва Джеймс Мучира, един от основните автори на научната разработка.

Според изследването, грижата за собствената си сърдечно-съдовата система, която жените в репродуктивна възраст и майките на малки деца полагат, има потенциала да разруши поколенческия цикъл от предвидими сърдечно-съдови заболявания.

Изследването е наблюдавало 1989 семействата с едно дете, баща и майка. В началото на изследването децата са средно на 32 години, като изследването проследява техния живот, както и този на майките и бащите им в продължение на 46 години (между 1971-2017 година). Наблюдавани са по-голямата част от възрастните животи на хората от семейството до възрастта, в която най-често започват сърдечните проблеми и ударите.

Сърдечно-съдовото здраве на родителите е оценявано по седем фактора: липса на тютюнопушене, здравословна диета, физическа активност, нормален индекс на телесна маса, кръвно налягане, холестерол и глюкоза. Наблюдавани са най-различни комбинации: между майка и дъщеря, майка и син, баща и дъщеря и баща-син.

Установява се, че здравето на сърцето на бащата не оказва статистически значителен ефект спрямо дължината на време, в която детето ще живее без сърдчно-съдови заболявания. Но при майките лошото сърдечно-съдово здраве и липса на грижи за сърцето се е свързва с два пъти по-висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания при децата.

Децата на майки с идеално сърдечно-съдово здраве са живели 9 години повече без сърдечно-съдови усложнения, отколкото тези на майки с лошо сърдечно-съдово здраве (27 срещу 18 години).

Според Мучира това се държи на комбинация от здравословното състояние по време на бременността и средата, в която детето расте в ранните си години. „Ако майката има диабет и високо кръвно налягане по време на бременността, тези рискови фактори се предават на нейното дете в много ранна възраст. Като допълнение, жените, които често са основните фигури, които се грижат за детето, са и основен ролеви модел за поведение“.

Синовете се оказва, че са по-засегнати от това влияние, отколкото дъщерите, отчасти и защото мъжете по-често развиват нездравословни навици  и нехигиеничен начин на живот, отколкото жените.

Но изследването показва също така, че всеки човек може да въведе промени в начина си на живот и да повлияе на здравето си. Хората, които наследяват висок риск за сърдечно съдови заболявания от своите майки, могат да го намалят, като спазват добър начин на живот. Ако не го правят, рискът за тях е много по-голям.


Повече информация Виж всички