Защо децата от поколение „Алфа“ са толкова различни

| от MamaMia |


Всяка седмица в света се раждат около 2.5 млн. бебета. Всички тези деца вече формират новото поколение, наречено „Алфа“ – първото, родено изцяло в 21 век.

Според теорията на австралийския специалист по демография и социолог Марк Маккриндълв много отношения „Алфите“ ще бъдатдоста различни от всички предишни поколения. Дори само поради факта, че ще са част от най-многобройната генерация, населявала досега земята.

Самият термин „Алфа поколение“ също дължим на Маккриндъл, който го въвежда още през 2005 година.

Условно „Алфите“ са (и ще бъдат) всички онези деца, родени между 2010 и 2025 година.

2010 година е избрана от Маккриндъл, защото това е годината, в която се появяват Instagram и iPad. Съществуват и други теории, според които пределът на поколенията и границата между Поколение„ Z“ и „Алфа“ е 2012 година. Има и социолози, които условно поставят началото на поколението„Алфа“през 2013 година.

„Алфите“ най-общо са децата на поколението на „Милениалите“ (Поколение Y), и са първите рожби, родени изцяло в новото хилядолетие и оформени по стандартите на най-високо технологичния век. Много вероятно е някои от тази деца да доживеят и до следващия 22 век. И със сигурност се очаква те да бъдат най-грамотните технологично от всички генерации досега.

В англоезичния свят най-използваните имена за момчета „Алфа“ са Оливър, Уилям, Джак, Ноа, Джексън, а за момичета – Шарлот, Оливия, Ейва, Емили и Мия.

От сайта на Маккриндъл споделят и някои статистики, според които през 2034 година, когато „Алфите“ навлизат в своите 20 години, светът ще бъде населен с колосалните 8.8 млрд. души. Това е двойно повече, отколкото е имало на земята, когато са се родили родителите на „Алфите“ – „Милениалите“ в първата половина на 80-те години.

През 2034 година се очаква Индия да е задминала Китай по многобройност, а „Алфите“ се очаква дабъдат около2 милиарда души в целия свят.

Детство на това поколение ще бъде (а и вече е) различно – малките „Алфи“ са изключително пристрастени към екраните и определено имат много по-малко физическа активност от всяко едно предишно поколение. Съответно – според СЗО и децата с наднормено тегло днес са много повече в световен план от преди.

Друга характеристика на „Алфите“ е, че те се очертават като най-обгрижваната генерация досега: много от децата в развитите страни са под постоянен надзор и възможността им за самостоятелност е в пъти по-ограничена отколкото при предишните поколения.

Според предвижданията „Алфите“, особено онези, които растат в развититестрани, ще бъдат много конкурентно настроени, ще се стремят към все повече образователни, спортни и бизнес успехи. Но точно защото са отглеждани в свръхпротектиращи семейства, има опасност да се превърнат в хора на комфорта, които не обичат риска. Вече се забелязва, че заради изключително многото време, което прекарват пред екраните, и заради понижената си двигателна активност тези деца изпитватпрекомерно високи нива на стрес и определено спят твърде малко.

Поради наличието на изключително много възможности за възпитание, забавление и обучение, тези деца са прекалено заети. Едновременно с това, „Алфите“ често раснат в семейства, в които и двамата родители работят и имат по-малко време за занимание с тях.

Предвижданията са, че това поколение най-вероятно ще използва много по-масово интернет за своето образование, а геймингът ще се превърне в неразривна част от тяхното социално развитие и образование.

„Алфите“ ще живеят и по по-различен начин и защото много от тях се раждат в нетрадиционни семейства – нещо, което никога не е било толкова разпространено, колкото сега. Огромна част от тях са от семейства, които живеят без брак, а някои са отглеждани от еднополови партньори, които получиха родителски права в редица държави след легализирането на еднополовите бракове.

Разбира се, все още е твърде рано да се правят генерални изводи, защото много от „Алфите“ все още не са родени.

Едно е сигурно: бъдещите деца ще бъдат много по-уязвими откъм кибертормоз и онлайн следене – и това ще става в мащаби, немислими досега. Смята се още и че те имат 60% по-голям шанс да бъдат по-бедни от всички предишни поколения.

Но как определяме едно поколение?

Когато става дума за поколение в рамките на човешката демография, това означава, че говорим за хора, родени между две условни дати. Това е цялата популация, близка по възраст в дадена общност или семейство. Поколение може да бъде описано и като „период, обикновено на около 25-30 години, през който се раждат и растат деца, които стават възрастни и на свой ред имат деца“.

Що се отнася до социалната наука, поколението се дефинира като „хора, в границите на дадено население, които са преживели едни и същи значителни събития през даден общ период от време“. Именно върху тази социална част се фокусираме и в случая, когато обобщаваме за „Алфите“.

А сега и за предишните поколения…

Все пак има много вариации кои години точно делят поколение от поколение. Приема се например, че „Милениълите“ (поколение Y) са родени в средата на 80-те до към 2005 година.Това поколение обича ясни и прозрачни социални отношения, а обща ценност е, че иска да промени света към по-добро. Тези хора обичат технологиите и разнообразието, традиционният начин на работа не им харесва. Те вярват, че образованието е твърде скъпо платено, но все пак го оценяват като важно.

Преди „Милениълите“ е Поколение „X“ – родените между 1965 и 1979 година. За тях е характерен стремежът към независимост. Обичат да учат, много са скептични и много лесно се адаптират към промените. Предпочитат да мислят глобално. Фокусират се върху резултатите. Също така „живеят на работа“ и вярват, че образованието е път към успеха.

„Бейби бумърите“ пък са всички, родени след Войната – между 1946 и 1964. За тях е характерно, че обикновено са работили при един работодател дълго време. Ориентирани са към процесите, конкурентността и обичат да си поставят цели. Харесва им да работят в екипи и да се чувстват оценявани.

„Тихото поколение“ са онези, родени между 1925 и края на Втората Световна Война. Много от тях не са вече живи или са в края на жизнения си път. Това са прабабите и прадядовците на „Алфите“.

Поколението, преди „Алфите“ стана известно като „Z“, познато и със съкращението от английски Gen Z. Най-общо казано това обикновено са децата, родени от средата на 1990 до средата на 2000 години.

За разлика от предишните поколения, „Z“ се характеризират с това, че имат достъп до интернет от най-ранна възраст и се чувстват в крак с технологиите и със социалните медии. „Z“, които днес са на възраст между 10 и 24 години, се характеризират с това, че имат нужда от ясни и прозрачни социални отношения. Те са невероятно технологични и реалистични. Приемат различията, но и са силно индивидуалистично настроени.

„Z“ вече впечатляват с предприемаческия си и иновативен дух, креативността и конкурентността си, особено онлайн.


Повече информация Виж всички