Законови промени поощряват майките да се връщат по-рано на работа

| от MamaMia |


От днес, 1 юни, в сила влизат приетите от миналата година промени в Кодекса за социално осигуряване и в Кодекса на труда, касаещи майките на деца до 1 годинка.

Жените, върнали се на работа преди края на майчинството, ще получават 50% от обезщетенията за бременност и майчинство върху работната си заплата. Иначе казано, ако майката е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия й се отпуск по майчинство, й се дава право да получава парична помощ в размер на половината от сумата, която се полага за бременност и раждане.

До момента ако една майка се върнеше на работа, преди детето й да е навършило 1 година, НОИ автоматично прекратяваше правото й на обезщетение, което бе 90% от заплатата.

Идеята на това решение е да се насърчат младите майки да се върнат по-бързо на работа. Периодът, в който те ще могат да се възползват от промяната, е минимум 135 дни след раждането и докато детето им още не е навършило една година. Друго условие, позволяващо им да се се облагодетелстват от новостта, е детето да не е настанено в дом или приемно семейство.


Повече информация Виж всички