Ръст на обажданията към Националната телефонна линия за деца

| от Mamamia |


Близо 6300 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 за първото тримесечие на 2024 година.

Данните на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която е оператор на линията, показват, че в първите месеци на годината има нарастване както на обажданията, така и на подадените сигнали за дете в риск в сравнение с последното тримесечие на 2023 година.

Но в сравнение с първото тримесечие на изминалата 2023 година обажданията на Националната телефонно линия за деца 116 111 са намалели. Тогава са били малко повече – 7068.

От 1 януари до 3 март тази година сигналите за дете в риск са 405. За същия период са проведени близо 2100 консултации. Над 1000 деца са потърсили помощ от Националната телефонна линия за деца като по-голямата част от обажданията са от момчета.

Независимо че момичетата търсят по-рядко консултантите на Линията, те по-често подават сигнали за дете в риск.

Сред основните проблеми, заради които децата се обаждат на НТЛД 116 111, са трудностите, които срещат в общуването с връстниците или възрастни.

„Зад тези близо 6300 обаждания стои нечия история. Често деца, които търсят консултантите на Линията имат нужда да бъдат чути и да поговорят с някого. Затова Националната телефонна линия за деца 116 111 е толкова важна и необходима както за тях, така и за екипа на ДАЗД, който полага усилия за постоянното й усъвършенстване и надграждане. Защото НТЛД 116 111 е мястото, където всяко дете и всеки възрастен, загрижен за дете, ще бъде изслушан и ще получи необходимата подкрепа“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

Цифрите показват и тревожно покачване на постъпилите сигнали за суицид (13) и самонараняване (10). За сравнение за цялата 2023 година сигналите за суицид са 23.