Какви права имат непълнолетните, преживели или извършили насилие

| от MamaMia |


Иновативна онлайн платформа разяснява правата на непълнолетните и малолетните, преживели насилие, както и на онези, които са в конфликт със закона. Чрез визуализирана информация, филми, видеа и игри, децата и тийнейджърите могат да разберат повече за това как работят съдебната система, полицията, прокуратурата, социалните служби и какви са етапите на провеждане на разпит. Децата и младежите ще научат и каква е отговорността на държавата за гарантиране на техните права.

Платформата „Правата на децата“ е създадена по проект „Да защитим правата на децата“ от експерти на Фондация „ДА“, която се занимава с превенция и защита от домашно насилие.

Сред експертите са юристи, психолози, социални работници, университетски преподаватели. За създаването й са били включени и младежи-доброволци и специалисти от „Синята стая”* в Пловдив и от местни институции, работещи с лица и деца преживяли насилие.

Информацията е подготвена на разбираем за децата език. Те могат да научат как да участват в съдебни производства или пряко (като ответник, жертва, свидетел), или непряко, когато решенията имат въздействие върху живота им.Иновативният инструмент е достатъчно добър, за да се използва и от специалистите при работата им с деца.

Създадено е и мобилно приложение за Андроид, което можете да изтеглите тук.

*„Синята стая” е специализирано оборудвано помещение за провеждане на разпит или изслушване на дете. То е отделено с венецианско огледало от помещението, в което са предвидените за съответната фаза на производството участници. Децата се изслушват от професионалисти, специално обучени за тази цел. С детето се работи по специализирана методика за подготовка на деца, подходяща за възрастта.