Tag Archive: училище по канадска система

Как учим в Maple Bear

от MamaMia
Предизвикателствата на 21 век създават нови изисквания към образователните системи, чиято задача в днешно време е да възпитат поколение, изправено...read more