Tag Archive: преместване в самостоятелна форма

Обществото на мъртвите Пети

от Лора Младенова
Стигам до филма „Петя на моята Петя“ в кварталното кино G8, защото приятелката ми Петя ме пита след петъчен запой...read more