„Тест за шампиони“ – удряте ли жени?

| от MamaMia |


На 25 ноември беше отбелязан Международния ден за борба с насилието над жени. В тази връзка Български фонд за жените (БФЖ) пусна игра, която цели да ангажира мъжката аудитория с проблема за насилието над жени.

Играта е създадена по повод международната кампания на ООН „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“, която започна на 25 ноември и ще завърши на 10 декември – Международният ден на човешките права.

Кампанията е достъпна онлайн на адрес testzashampioni.com.

Играта приканва момчетата и младите мъже в България да се включат „на ринга“ срещу различни противници. Удряйки, те научават, че…

тест за шампиони 2

От БФЖ обясняват, че основната цел на играта не е развлекателна, а да напомни, че проблемът с насилието над жени засяга в същата степен и мъжете, както и че е въпрос на морална сила да застанат в защита на жертвите.

Междувременно от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) съобщиха, че сигналите за домашно насилие към жени, подадени на телефон 122, показват тенденция към увеличение.

През 2018 година сигналите са с 3000 повече спрямо 2016-а и са 31 000. А само до август 2019-а година сигналите са над 22 000.

Отново по данни за 2019-а – 40% от сигналите, регистрирани в МВР, са за нарушена ограничителна заповед са от жени.

Общо регистрираните убийства в България за 2019-а са 70, като 24 от тях са на жени.

От ГДНП обявиха още и че започва разработването на автоматизирана система, към която да се обръщат служителите на реда при отзоваването на сигнал за насилие. Чрез тази система ще може да се следи каква е историята на подаването на сигнали срещу съответния насилник, както и какви са издадените заповеди за защита на пострадалата жена.

МВР също така си партнира с Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ) по кампания за повишаване на осведомеността за насилието, основано на пола, наречена „Насилието започва с викове, но не трябва са завършва с тишина“.

Кампанията на ОССЕ започва в три страни от Югоизточна Европа- България, Румъния и Унгария. У нас ще продължи 3 седмици, а партньори от страна на България са МВР, ГДНП, Националният институт на правосъдието и Върховната касационна прокуратура.

Като част от по-дългосрочен проект за борба с домашното насилие, служителите на реда ще бъдат обучавани как да реагират при сигнали за насилие, като за целта ще бъдат снабдени с наръчник, съдържащ указания за работата с такива случаи.

За осведомяване на широката общественост по върпосите с домашното насилие от ГДНП разпространяват плакати, телевизионни и радиоклипове. Чрез тях се цели насърчаването на подаването на сигнали и популяризирането на безплатните линии за помощ, както и на възможностите за последваща закрила към жените, преживяли насилие.

Безплатните линии за подаване на сигнали за домашно насилие са: 112;мобилни0800 1 86 76;0800 11 977 и стационарна02/981 76 86.


Повече информация Виж всички