Какво всъщност са снежинките и какъв реално е цветът на снега?

| от Ния Лазарова/по материали от Уикипедия |


Всички знаем, че снегът е съставен от милиарди и милиарди снежинки. Но знаем ли какво представляват самите те?

Ще се опитаме да дадем малко разяснения, тъй като се оказа, че е доста интересно 🙂

Всяка отделна снежинка се състои от близо 1019водни молекули, които се присъединяват към нейното ядро с различна скорост, образувайки разнообразни форми. Тези форми зависят от променливата температура и влажност на въздуха, през който снежинката пада по пътя си към земята. В резултат снежинките привидно си приличат, но всяка една от тях е абсолютно уникална.

Снежните кристали се образуват, когато малки свръхохладени облачни капчици с диаметър около 10μm започват да замръзват. Такива капки могат да останат течни при температури под -18°C, тъй като за да замръзнат, няколко молекули в капката трябва случайно да се съберат в структура, подобна на кристалната решетка на леда. Тогава чак капката замръзва около ядрото.

След първоначалното замръзване на капката, тя нараства в свръхнаситена среда– въздухът е наситен по отношение на леда, когато температурата е под нулата. Капката расте чрез дифузия на водните молекули във въздуха по повърхността на ледения кристал.

Въпреки че ледът е прозрачен, разсейването на светлината от стените на кристалите и дефектите в тяхната структура правят цвета на снега бял– зарадидифузното отражениена целия спектър на светлината от малките ледени частици.

Микрографскитеизследвания на хиляди снежинки, извършени от различни учени отУилсън Бентлипрез 1885 година насам, показватизключително разнообразие от форми с подлежащи на класифициране повтарящи се структури,като са наблюдавани и близко съответстващи си форми.

Снежинките са истинско предизвикателство за фотографите, които се опитват да уловят танца им и уникалните им форми. В галерията ни по-горе сме подбрали няколко страхотни кадъра на снежинки, направени от Али Жардин и нейният смартфон. Кадрите са уникални и заслужават внимание.


Повече информация Виж всички