Франция с най-висока раждаемост за ЕС. Къде сме ние в картинката?

| от MamaMia* |


Повече от 4 милиона бебета годишно са се раждали в Европейския съюз през последните три десетилетия. Точнните цифри обаче показват низходяща тенденция.

През 2021 г. са родени 4,09 милиона бебета. Това е втората най-ниска цифра от 1960 г. насам. Най-ниската цифра е регистрирана през 2020 г., когато са родени 4,07 милиона бебета.

Коефициентът на раждаемост, който отразява броя на живородените деца на жена, се е променил забележително в европейските страни през последните 20 години. В 11 от 27-те страни членки на ЕС между 2001 г. и 2021 г. той е намалял.

Кои страни имат най-висок и най-нисък коефициент на раждаемост в Европа? Как се променя раждаемостта в Европа през последните две десетилетия? И къде е България в тази статистика?

През 2021 г. Франция е имала най-висок коефициент на раждаемост сред страните-членки на ЕС с 1,84 живородени на жена, показват данните на Евростат. Малта има най-нисък дял с 1,13 живородени деца. Средната стойност за ЕС е 1,53, като България леко я надвишава с коефициент от 1,58.

Лидерът Франция е следван от Чехия (1,83), Исландия (1,82) и Румъния (1,81). Докато най-високият коефициент на раждаемост се наблюдава в частично средиземноморската страна, живородените раждания на жена са забележително по-ниски в някои от останалите средиземноморски държави като Малта (1,13), Испания (1,19), Италия (1,25), Кипър (1,39) и Гърция (1,43).

Коефициентите за раждаемост в другите страни са както следва: 1,72 в Дания, 1,7 в Турция, 1,61 в Обединеното кралство, 1,58 в Германия и 1,35 в Португалия.

Най-малко деца са родени през 2020 г.

По отношение на броя на децата, родени в ЕС, най-ниският брой е регистриран през 2020 г. – 4,07 милиона. Напоследък се наблюдава тенденция на намаляване на броя на ражданията в ЕС, която е започнала през 2008 г., година, в която са регистрирани 4,68 милиона раждания.

Коефициентът на раждаемост се е увеличил с 8% в ЕС между 2001 г. (1,43 раждания на жена) и 2021 г. (1,53 раждания на жена).

Най-голям ръст е отчетен в Чехия – 59 на сто, следвана от Румъния (43 на сто) и Словакия и Словения (и двете по 36 на сто). С 31 на сто България стои относително стабилно в общата картина, особено спрямо 7 на сто за ЕС.

За Европа като цяло най-драстичен спад в раждаемостта търпи Турция.

Турция, която е една от най-населените страни в Европа, претърпява отличим спад в раждаемостта за разглеждания период – от 2,38 през 2001 г. до 1,7 през 2021 г., което съответства на спад от 29 на сто, или близо една трета. Въпреки това Турция все още е на осмо място от 37 страни в списъка с най-високи нива на раждаемост.

Коефициентът на раждаемост също е спаднал с 24 на сто в Малта, 16 на сто във Финландия, 7 на сто в Португалия и 5 на сто в Холандия. Спадът е по-ограничен в Испания и Франция (3%), а във Великобритания е едва 1%.

На каква възраст жените раждат за първи път?

През 2021 г. средната възраст на жените, които раждат първото си дете, е била 29,7 години в ЕС. Тази възраст непрекъснато нараства през годините – осем години по-рано, през 2013 г., средната възраст за първо майчинство е 28, 8 години.

През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е била най-висока в Италия и Испания – 31,6 години и в двете страни.

Всъщност тази възраст е най-ниска у нас – 26,5 години. Следват ни Албания (26,6 години) и Турция (26,7 години).

Средната възраст на жените при раждане на първо дете в други държави е както следва: 31,2 години в Ирландия, 31 години в Гърция, 30,9 години в Англия и Уелс, 30,1 години в Германия и 29,1 години във Франция.

Местни или чуждестранни са майките?

Дяловете на децата на майки, родени в чужбина, и на майки, родени в съответната страна, варират значително в Европа. Децата на майки, родени в чужбина, варират от 1% от общия брой на ражданията в Сърбия до 65% от общия брой в Люксембург. Тази стойност е 20 или повече процента в половината от разглежданите държави.

През 2021 г. делът на децата на майки чужденки е бил 29% в Германия, Великобритания и Швеция. Във Франция тази стойност е 23%.

Освен в Сърбия, делът на децата на майки, родени в чужбина, е 3% или по-малко в България, Полша, Турция, Литва, и Словакия.

Делът на децата на майки, родени в чужбина, се е увеличил в повечето страни от ЕС между 2013 г. и 2021 г. Малта отбеляза най-голямо увеличение с 22 процентни пункта, следвана от Гърция ( с 6 процентни пункта) и Испания, Португалия и Румъния (с по 5 процентни пункта за всяка страна).

*По Euronews.

Вижте още:

Да родиш рано и „навреме“? Не и майките в Швеция