Да променяме и средата, и себе си, а не само детето

Когато детето ни дразни с навиците си, когато имаме проблем с поведението му или ни се струва, че ни създава твърде много досадни задължения, обикновено изискваме то да се коригира, да се нагоди към нашите правила и виждания. Но доколко това е ефективно всеки път? Преди 7-8 години посещавах курса по Томас Гордън „Трениране на … Продължете с четенето на Да променяме и средата, и себе си, а не само детето