5 оправдания, типични за бащите на момчета

Когато бащите възпитаваме синовете си, когато се грижим за тях, общуваме с тях, играем заедно – много от нас сякаш също ги и преценяваме, сравняваме със себе си, сравняваме ги и с другите деца, сравняваме ги и с онзи идеализиран образ, които сме си изградили за тях: и за сега, и за в бъдещето. С … Продължете с четенето на 5 оправдания, типични за бащите на момчета